Bezpieczeństwo

Usługa Corporate UTM to wielofunkcyjne zapory sieciowe zapewniające pełną ochronę na styku sieci lokalnej z internetem

Definicja

UTM (Unified Threat Management) to wielofunkcyjne zapory sieciowe zapewniające pełną ochronę na styku sieci lokalnej z internetem.

Opis usługi:

Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni daje małym i średnim przedsiębiorstwom szanse na rozwój, ale niesie również za sobą nowe zagrożenia, z którymi nie radzą sobie wykorzystywane do tej pory klasyczne systemy bezpieczeństwa typu Firewall.

W klasycznym modelu biznesowym inwestycja w skuteczne systemy bezpieczeństwa wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi niezbędnymi do zakupu systemów ochrony oraz kosztów operacyjnych związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych administratorów systemów bezpieczeństwa potrzebnych do ich zarządzania.

NASK w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku wraz z dostępem do internetu dostarcza zarządzane usługi bezpieczeństwa w modelu MSSP (Managed Security Service Provider) rozliczane w cyklu miesięczny.

Oferowana usługa Corporate UTM świadczona na centralnej platformie NASK integruje niezbędne do ochrony styku z internet funkcjonalności bezpieczeństwa dostępne w trzech pakietach, włączając w to zaporę ogniową (Firewall), system wykrywania włamań (IPS) , filtrację stron internetowych (Web Filtering), kontrolę aplikacji (Application Control), bezpieczny zdalny dostęp do zasobów sieciowych SSL VPN, oraz centralny antyspam i antywirus. Usługa CUTM zarządzana przez certyfikowanych inżynierów NASK gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego styku z internetem na najwyższym poziomie i w zgodzie z bieżącymi standardami w pełni pokrywające potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, oraz oddziałów większych firm.

Jak działa usługa:

Usługa realizowana jest w oparciu o centralny system urządzeń klasy UTM znajdujący się w Data Center NASK zapewniający wysoką wydajność i redundancje oraz logiczną separację Klientów. Każdy Klient w zależności od wybranego pakietu otrzymuje wirtualna instancje w pełni funkcjonalnego systemy UTM, który zarządzany jest przez certyfikowanych inżynierów NASK lub Klienta.

Korzyści z usługi:

Dzięki oferowanemu przez NASK pakietowi bezpieczeństwa, firmy otrzymują możliwość skorzystania z najnowszych technologii ochrony IT bez ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych. Elastyczność oferowanego rozwiązania pozwala na konfigurację rozbudowanych polityk bezpieczeństwa, podnosząc znacznie poziom bezpieczeństwa firmy. Utrzymanie infrastruktury UTM zapewniającej wysoką dostępność oraz umożliwiającej zarządzanie bezpieczeństwem styku LAN z internetem, monitorowane jest przez specjalistów NASK pracujących w trybie 24/7.

  • Profesjonalne zabezpieczenie styku z siecią internet
  • Gwarancja wysokiej dostępności HA i wydajność systemu
  • Zarządzanie usługą realizowane przez wykwalifikowany personel NASK w trybie 24/7
  • Brak kosztów inwestycyjnych – wyłącznie stała opłata abonamentowa