Data Center

Usługa Hostingu Dedykowanego polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego fizycznego serwera lub platformy serwerów

Opis usługi

Usługa Hostingu Dedykowanego polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego fizycznego serwera lub platformy serwerów, z możliwością rozbudowy w fazie projektowej o dodatkowe urządzenia m.in. macierze dyskowe lub loadbalancery.

Klient na bazie Hostingu Dedykowanego ma możliwość uruchamiania serwisów internetowych lub aplikacji biznesowych w bezpiecznym środowisku fizycznym i informatycznym jaki oferuje Centrum Danych NASK, z pełnym wsparciem serwisowym, z możliwością instalacji systemów operacyjnych, a także mogą wykorzystać wiedzę, kompetencje i doświadczenie NASK skupiając się na swojej podstawowej działalności biznesowej.

Jak działa usługa:

W ramach usługi Hostingu Dedykowanego NASK dostarcza w standardowym wariancie dedykowane serwery uruchomione i udostępnione Klientowi w Centrum Danych NASK. Usługa może zostać rozszerzona o dostarczenie i instalację określonego systemu operacyjnego. Serwer wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym udostępniany jest Klientowi, czyli przekazane są mu pełne prawa administratora do zainstalowanego systemu operacyjnego. NASK oferuje serwery firmy DELL posiadające szablonową konfigurację, którą w miarę potrzeby dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymogów Klienta.

Korzyści:

  • redukcja kosztów inwestycyjnych związanych z kosztami zakupu infrastruktury serwerowej i teleinformatycznej.
  • redukcja kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem środowiska data center (zasilanie, klimatyzacja, ochrona fizyczna i przeciwpożarowa i inne).
  • obniżenie kosztów dostępu do internetu, bez potrzeby inwestycji
  • w drogie urządzenia aktywne (serwery, urządzenia telekomunikacyjne)
  • redukcja kosztów wyszkolenia i utrzymania personelu IT
  • redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników technicznych zapewniających nadzór nad sprzętem w trybie 24/7/365
  • redukcja kosztów związanych z serwisem sprzętu
  • gwarancja dostępności usługi zapisana w umowach SLA: 99,5%