Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości

  • Nazwa projektu: Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Cel projektu: Celem projektu było stworzenie szeregu procedur, będących merytoryczną podstawą działania laboratoriów testowania jakości i bezpieczeństwa rozwiązań biometrycznych.

OPIS PROJEKTU:

Działania, realizowane w ramach projektu, zmierzały do stworzenia szeregu procedur będących merytoryczną podstawą działania laboratoriów testowania jakości i bezpieczeństwa rozwiązań biometrycznych. Zakładano, iż takie laboratoria mogą działać w strukturze rozproszonej i składać się z wzajemnie się akredytujących instytucji, wykonujących prace certyfikacyjne i testowe. Takie założenie jest ważne z punktu widzenia włączenia polskich kompetencji z zakresu biometrii do europejskich planów tworzenia sieci takich laboratoriów. Jednym z istotnych wyników projektu było dostosowanie obowiązujących i stworzenie nowych norm prawnych dotyczących bezpiecznego wykorzystania danych biometrycznych. Przepisy regulowały zarówno możliwości wykorzystania takich systemów, jak również wymagane przy ich stosowaniu normy i certyfikaty.

Realizacja projektu miała też ważne zalety, związane z współpracą z Katedrą Kryminalistyki UW, posiadającą wiedzę (uzupełniającą kompetencje NASK) z zakresu prawa dotyczącego wykorzystania danych biometrycznych do identyfikacji tożsamości oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., której doświadczenie praktyczne, zdobyte podczas produkcji paszportów i wiz biometrycznych jest szczególnie cenne przy planowaniu funkcjonowania laboratoriów o jakich mowa w projekcie.

REZULTATY PROJEKTU:

Procedury dla laboratoriów testowania jakości i bezpieczeństwa rozwiązań biometrycznych.

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
  • NASK PIB
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
  • Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego