Trolling w sieci – badania opinii użytkowników internetu

Badanie ogólnopolskie realizowane metodą CAWI (cawi computer assisted web interview) na panelu badawczym.

  • Nazwa projektu: Trolling w sieci – badania opinii użytkowników internetu
  • Źródło finansowania: NASK PIB
  • Cel projektu: Poznanie świadomości, wiedzy, postaw i postulatów polskiego społeczeństwa w zakresie rozumienia, odczuwania i stosowania zachowań określanych jako trolling internetowy.

OPIS PROJEKTU:

Badanie ogólnopolskie realizowane metodą CAWI (cawi computer assisted web interview) na panelu badawczym.

REZULTATY PROJEKTU:

Raport na temat świadomości, wiedzy i akceptacji nowej formy komunikacji w internecie- trolling internetowy.

UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB