Rada Naukowa

 

Skład Rady Naukowej NASK-PIB

 

prof. dr hab. inż.  Marek Amanowicz
NASK-PIB

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
NASK-PIB

 

dr hab. Dominik Batorski
Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Mariusz Kamola
NASK-PIB

dr hab. inż. Michał Karpowicz
NASK-PIB

dr hab. Joanna Kołodziej
NASK-PIB

dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Piotr Kowalski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Instytut Badań Systemowych PAN

dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz
Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Marek Reformat
University of Alberta (Kanada)

dr hab. inż. Piotr Sankowski
IDEAS NCBR Sp. z o.o. / Uniwersytet Warszawski

 

dr inż.  Mariusz Chmielewski
Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Konrad Ciecierski
NASK-PIB

dr inż. Jacek Gondzio
University of Edinburgh (Wielka Brytania)

dr inż. Jerzy Greblicki
Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Anna Felkner
NASK-PIB

dr Jan Kołodyński
Uniwersytet Warszawski

dr inż. Adam Kozakiewicz
NASK-PIB

dr inż.  Mateusz Krzysztoń
NASK-PIB

dr inż. Krzysztof Kudryński
NVIDIA

dr inż.  Michał Marks
NASK-PIB

dr inż. Katarzyna Musiał-Gabryś
University of Technology Sydney (Australia)

dr Michał Sierakowski
IBM CEE / Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Wrońska
NASK-PIB

 

mgr Mateusz Koryciński
NASK-PIB

mgr inż. Paweł Kostkiewicz
NASK-PIB

mgr Piotr Nikel
powołany przez Ministra Cyfryzacji

mgr Marcin Wysocki
Ministerstwo Cyfryzacji

mgr Maciej Wyszoczarski
powołany przez Ministra Cyfryzacji