Szkolenie w ramach projektu "Edukacyjna Sieć Antysmogowa”

Dnia 4 stycznia w siedzibie NASK mieliśmy zaszczyt gościć uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”. ESA jest projektem realizowanym przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza, ze szczególnym naciskiem na problematykę smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie a także działań, które pozwalają zredukować poziom zanieczyszczenia powietrza.

W szkołach, które biorą udział w projekcie „ESA” zamontowane zostały mierniki jakości powietrza oraz zewnętrzne tablice informujące o bieżącym poziomie zanieczyszczeń.  Zmierzone parametry uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Projekt ESA zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół, które przystąpiły do programu, w działaniach edukacyjno-informacyjnych. W tym celu realizowane są szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów projektu ESA. W  dalszej kolejności będą realizowane warsztaty dla społeczności lokalnych skupionych wokół szkół biorących udział w projekcie.

Spotkanie otworzyła Barbara Leśniczak NASK PIB.  Zagadnienia związane ze zjawiskiem SMOGu, przyczyn jego powstawania oraz jego wpływu na zdrowie zebranym przybliżył Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu SMOGOWEGO. W dalszej części Barbara Leśniczak i Wojciech Racięcki przedstawili  szczegóły akcji edukacyjnej w szkołach i gminach biorących udział w projekcie i zaprezentowali materiały promocyjno-edukacyjne, które zostaną przekazane do placówek.

W aktualnej edycji projektu obejmującej 29 szkół mieszczących się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce  - instalacja mierników zanieczyszczenia, tablicy informacyjnej i działania edukacyjne finansowane są ze środków prewencyjnych PZU.

Aktualnie do sieci ESA podłączonych jest 184 szkoły. Do końca stycznia 2019 planowane jest podłączenie w sumie 300 placówek.

Więcej informacji o projekcie ESA dostępnych jest na stronie: https://esa.nask.pl/