Międzynarodowa konferencja na temat analizy sygnałów i sztucznej inteligencji organizowana przez NASK

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat analizy sygnałów i sztucznej inteligencji „Between cyclostationarity and artificial intelligence. Methods and applications” odbędzie się w Warszawie w dniach 13 -15 lutego 2019 r. Głównym organizatorem wydarzenia jest spółka NASK4Innovations oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK.

To już dwunasta edycja konferencji poświęcona tej tematyce. W tym roku rola głównego organizatora konferencji przypadła Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK oraz spółce NASK4Innovations,  gdzie podejmowane są istotne dla Państwa Polskiego badania nad sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem.  Tradycyjnie w spotkaniu biorą udział polscy i zagraniczni badacze (USA, Francja, Włochy, Węgry, Ukraina, Rosja) z różnych dziedzin: wdrożeń analizy sygnałów, statystycznego przetwarzania sygnałów czy teorii prawdopodobieństwa. W tym roku tematyka konferencji została rozszerzona o sztuczną inteligencję, m.in. rozpoznawanie wzorców, aplikacje narzędzi uczenia maszynowego, głębokie sieci neuronowe i metody przetwarzania języka naturalnego.

Trzydniowe wydarzenie otworzy w środę, 13 lutego, wystąpienie Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych NASK dr. hab. inż. Jacka Leśkowa zatytułowane "Artificial intelligence methods in signal processing". Wśród zaplanowanych prezentacji znalazły się m.in. „On artitificial intelligence in time series generated by mining machines” dr. hab. inż. Radosława Zimroza z Politechniki Wrocławskiej, „On periodic branching processes with immigration” dr. hab. Ispany Martona z Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech, „Artificial neural networks as maximum likelihood estimators in case of known data model” dr. Timofeya Shevgunova z National Research University — Higher School of Economics w Moskwie oraz „Does interpolation affect diagnosis? Quantitative assessment of the effects of interpolation on uncompressed and compressed medical images” dr Ilony Urbaniak z Politechniki Krakowskiej.

Na zakończenie spotkania, w piątek, 15 lutego, zaplanowano dyskusję o przyszłości cyklostacjonarności w erze AI oraz big data.

Konferencja będzie odbywała się na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. W czasie pobytu w stolicy uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania instytutu badawczego NASK.

Poprzednie edycje konferencji zaowocowały wieloma publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz czterema monografiami wydanymi przez Springer Verlag.