Bezpieczeństwo w dobie sieci 5G i przemysłu 4.0 – eksperci NASK na międzynarodowej konferencji

Dbałość o ochronę przez cyberatakami jest jedną z podstawowych potrzeb współczesnego biznesu. W poświęconej temu zagadnieniu sesji eksperckiej podczas 11. Forum Gospodarczego TIME w Warszawie specjaliści ze spółki NASK SA przedstawią nowoczesne rozwiązania dla firm natomiast przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK wezmą udział w debacie na temat nowych możliwości technologicznych, prawnych i systemowych, związanych z cyberbezpieczeństwem prowadzenia biznesu.

Wśród nowych wyzwań, z którymi specjaliści od cyberbezpieczeństwa będą musieli zmierzyć się w najbliższych latach, jest zbliżające się wdrożenie technologii 5G. Jest to nowa, następna po LTE, generacja technologii bezprzewodowego transferu danych. Umożliwi ona dalsze zwiększenie szybkości przesyłania danych i pozwoli na wykorzystanie na masową skalę „inteligentnych” urządzeń, czyli internetu rzeczy. Jest to też technologia, z którą wiąże nadzieje przemysł. Im większą przepustowość osiągną łącza, tym lepiej wykorzystane zostaną możliwości tzw. przemysłu 4.0, który polega na zastosowaniu internetu do zarządzania automatycznymi elementami produkcji, sprzedaży, logistyki, obsługi klientów, naliczania należności itp.

W drugim dniu konferencji TIME zaplanowano debatę „Bezpieczeństwo cyfrowe w łańcuchu dostaw. Jak chronić organizacje przed cyberatakami?”. Wezmą w niej udział eksperci, zajmujący się  technicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz osoby specjalizujące się w rozwiązaniach prawnych i systemowych, wspomagających funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w firmach, na poziomie krajowym i we współpracy międzynarodowej – wśród nich Juliusz Brzostek Dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Debatę poprowadzi Krzysztof Silicki Zastępca Dyrektora NASK PIB ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji.

Dla firm dbałość o bezpieczeństwo jest istotna na wszystkich etapach produkcji, sprzedaży i innych transakcji. W trakcie debaty eksperci przedstawią swoje doświadczenia, oczekiwania i refleksje, dotyczące technicznych zabezpieczeń oraz rozwiązań prawnych i dobrych praktyk, związanych z certyfikacją urządzeń czy usług, współpracy z podwykonawcami, pewności zaopatrzenia i innych obszarów działalności firm. Wspólnie zastanowimy się nad stanem przygotowań przedsiębiorstw do wypełniania zadań, nałożonych przez ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – mówi Krzysztof Silicki.

Jak dodaje, krajobraz rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa urządzeń, sieci, danych cały czas się zmienia. Powstają  nowe produkty, lepiej dostosowane do procesów biznesowych. Także na poziomie polityki cyberbezpieczeństwa cały czas dokonuje się postęp. Wdrażany jest system współpracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, ustanowiony przez dyrektywę NIS. Trwają też prace nad ujednoliconym systemem certyfikowania urządzeń i usług. W Polsce od sierpnia 2018 roku obowiązuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W Forum ponadto weźmie udział: Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Pionu Technicznego w NASK SA, który przedstawi prezentację: „Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Co zrobić, aby ochronić się przed cyberatakami?”, w którym omówione zostaną aktualne wyzwania oraz nowoczesne usługi i specjalistyczne rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla firm.

11. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji oraz przedsiębiorstw europejskiego przemysłu cyfrowego. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. To miejsce spotkań, paneli, warsztatów. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Forum odbywa się w Warszawie w dniach 4-5 marca.