Kongres Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie – NASK zaprezentuje OSE

Nauczyciele oraz eksperci z uczelni, instytutów, rządu, firm i organizacji pozarządowych spotykają się w dniach 15-16 marca na II Kongresie Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie. Przedstawiać będą swoje doświadczenia, wyniki badań i wizje, związane z wykorzystaniem cyfrowych technologii w kształceniu. W kongresie weźmie udział minister cyfryzacji Marek Zagórski, a NASK reprezentować będzie dyrektor Instytutu prof. Jacek Leśkow.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski weźmie udział w dyskusji zatytułowanej "Kompetencje cyfrowe Polaków – strategia na niepewne czasy"  oraz w debacie planistycznej pt. "Rynkowe kompetencje cyfrowe Polek i Polaków  –wyzwania trzeciej dekady XXI wieku".  

W sesji plenarnej otwierającej drugi dzień konferencji, zatytułowanej "Transformacja cyfrowa polskiej szkoły – strategia OSE", dyrektor NASK prof. Jacek Leśkow zaprezentuje program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i przedstawi plany tworzenia szerokiego ekosystemu cyfrowego w szkole. Następnie weźmie udział w debacie pt. "OSE jako kręgosłup modernizacji polskiej szkoły – wyzwanie czy nieosiągalny cel?" z udziałem przedstawicieli MEN i szkół.

W kongresie uczestniczą eksperci, którzy na co dzień badają wpływ nowoczesnych technologii na społeczeństwo, a także propagatorzy rozwoju edukacji zgodnie z postępem technologicznym. Prof. Jacek Pyżalski zaprezentuje wyniki polskiej części badań dotyczących korzystania z internetu przez młodzież w Unii Europejskiej. Omawiane też będą możliwości wykorzystania w nauczaniu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja lub rozszerzona rzeczywistość.

Organizatorzy zaplanowali także podpisanie "Deklaracji Tarnowskiej na rzecz cyfrowej transformacji polskiej szkoły". Wśród sygnatariuszy obok Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie NASK– operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.