Rusza nabór wniosków do funduszu NASK wspierającego inicjatywy edukacyjne

Akcje promujące bezpieczne zachowania w internecie, warsztaty na temat prywatności w sieci czy spotkania z ekspertami w dziedzinie cyberzagrożeń – na dofinansowanie tego typu inicjatyw Państwowy Instytut Badawczy NASK przeznaczy w tym roku aż 50 tys. zł. Nabór wniosków w pierwszym Konkursie w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK PIB właśnie się rozpoczął.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów służących bezpiecznemu i twórczemu wykorzystywaniu nowych technologii w edukacji informatycznej społeczeństwa. W tegorocznym cyklu, którego hasłem przewodnim jest „Cyberbezpieczeństwo”, przewidziano dwie edycje konkursu. W pierwszej – zatytułowanej „Społeczne i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa” – wnioski o dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych można składać do 30 czerwca br. Łączna kwota dofinansowania wyniesie w tej edycji 25 tys. zł.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych został niedawno powołany przez Dyrektora NASK dr. hab. inż. Jacka Leśkowa. Zasoby Funduszu wykorzystywane będą na dofinansowanie rozmaitych inicjatyw edukacyjnych, które mają na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Jako instytut otrzymujemy wiele próśb o wsparcie - także finansowe - różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Pojawia się wiele pomysłów wpisujących się w kierunek działalności NASK, stąd decyzja o utworzeniu Funduszu. Jak pokazało przeprowadzone przez NASK badanie „Nastolatki 3.0”, młodzież coraz więcej czasu spędza w internecie, a obniża się również wiek, w którym dzieci zaczynają samodzielnie korzystać z sieci. Dlatego zależy nam na tym, aby edukować młodzież, by stała się świadomą częścią społeczeństwa informacyjnego – deklaruje Dyrektor NASK Jacek Leśkow.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe oraz publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe.

Zgłaszane inicjatywy będzie oceniała powołana pod koniec kwietnia br. Kapituła Funduszu. „W skład Kapituły wchodzą znamienici eksperci w dziedzinie informatyki, edukacji medialnej i wykorzystania nowych technologii” – podkreśla Dyrektor NASK. Prezesem Kapituły jest prof. dr hab. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego. W jej skład wchodzą też: dr Anna Beata Kwiatkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Agnieszka Wrońska z NASK, prof. dr hab. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. prof. SGH Jerzy Surma ze Szkoły Głównej Handlowej.

Wnioski i regulamin Funduszu można pobrać ze strony Instytutu.

Kolejna edycja konkursu, zatytułowana „Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa”, zaplanowana jest w listopadzie.