ICT Live - o wyzwaniach, szansach i zmianach prawnych w sektorze IT oczami ekspertów

Międzynarodowy Kongres i Targi ICT Live IT&Mobile Expo to spotkanie firm, ekspertów i przedstawicieli instytucji państwowych, które odbywa się w podwarszawskim Nadarzynie 12,13 i 14 kwietnia. NASK objął to wydarzenie Patronatem Honorowym.

 

Na forum międzynarodowego kongresu i targów ICT Live IT&Mobile Expo odbywają się m.in. debaty na temat dyrektyw Unii Europejskiej: RODO, NIS i PSD2; na temat szans i wyzwań związanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych w edukacji oraz o przygotowaniach rynku na powszechne uruchomienie transmisji danych w standardzie 5G.

W obliczu tempa zmian, z którymi mamy do czynienia, dostosowywanie się do aktualnej sytuacji to działanie niewystarczające. Dlatego firmy oferujące usługi sieciowe oraz prowadzące za pośrednictwem internetu różnorodną działalność, muszą z wyprzedzeniem planować swoje stanowisko i reakcje wobec globalnych trendów oraz międzynarodowych uregulowań - mówi dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Wojciech Kamieniecki, który uczestniczy w Kongresie.

Jak dodaje, dyrektywy UE, regulujące kwestie cyberbezpieczeństwa (NIS) i ochrony danych osobowych (RODO), zostawiały państwom członkowskim stosunkowo długi czas na adaptację rodzimych przepisów i praktyki. Jednak ten czas właśnie upływa i wkrótce trzeba będzie zmierzyć się z pełną implementacją wspólnotowej legislacji.

Z kolei dyrektywa PSD2, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Payment Services Directive 2) nie będzie jeszcze w pełni obowiązywała w tym roku, ale już trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, którą przygotował rząd w celu dostosowania polskiego prawa do nowych wymogów unijnych.

Intensyfikowane są też prace badawcze i infrastrukturalne nad nową generacją internetu mobilnego - 5G. Ten standard ma umożliwić szybkie korzystanie z internetu nie tylko masie smartfonów, tabletów i laptopów, ale też coraz liczniejszym urządzeniom typu “smart” - klimatyzatorom, żarówkom, kamerom monitoringu i innym przedmiotom IoT. W standardzie 5G ma być możliwa obsługa do 100 urządzeń na metr kwadratowy. Przewiduje się, że upowszechniać zacznie się po 2020 r., ale już teraz firmy z branży teleinformatycznej muszą myśleć o swoim miejscu w zmienionej rzeczywistości. 

 

- Konferencje, takie jak ICT Live są okazją, by poznać refleksje środowiska eksperckiego i biznesowego na temat różnych wyzwań, związanych z nowymi czynnikami. Mamy możliwość wspólnie odnieść się do aktualnych i prognozowanych uwarunkowań legislacyjnych i technologicznych. Celem takich spotkań jest nie tylko poszukiwanie inspiracji biznesowych, ale też wypracowywanie współpracy, koniecznej w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa oraz jak najwyższych korzyści społecznych dzięki dostępnym technologiom i usługom - wyjaśnia dyrektor Kamieniecki.

 

Jedną z takich korzyści jest zaangażowanie nowych technologii do podniesienia poziomu kształcenia w szkołach. Aby było to możliwe niezbędny jest dostęp do internetu dla wszystkich szkół w jednakowym, wysokim standardzie. Służy temu realizowany przez NASK program OSE - unikatowy na skalę światową program zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezpiecznego internetu o wysokiej przepustowości wszystkim szkołom w kraju do 2020 r. Niedawno projekt został wyróżniony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Program OSE – zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie jednym z tematów debaty podczas Kongresu. 

Kongres i targi ICT Live odbywają się w dniach 12-14 kwietnia w centrum targowo-wystawienniczym Ptak Warsaw Expo. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu, międzynarodowych koncernów IT, instytucji eksperckich i badawczych. 

 

Strona Kongresu: https://ictlive.pl/program/