13. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 17 i 18 września w Warszawie

Świat, w którym dorastają dzieci i młodzież zmienia się szybko, a cyfrowe technologie są ich codziennością. Według raportu EU Kids Online 2018 aż 82,5 proc. osób w wieku od 9 do 17 lat łączy się z siecią codziennie. O tym, co zrobić, by przebywanie online było dla nich bezpieczne i przynosiło korzyści, będą rozmawiać uczestnicy dwudniowej konferencji, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy, która rozpoczyna się 17 września w Warszawie.

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci korzystających z internetu to wyzwanie. Efektywnego wsparcia najmłodszym w tym zakresie mogą udzielić tylko świadomi zagrożeń dorośli. Tymczasem według najnowszych badań „Rodzice 3.0” - opiekunowie często nie doszacowują czasu korzystania z internetu przez dzieci, nie mają wiedzy, kiedy ich dzieci korzystają z sieci oraz nie kontrolują oglądanych przez ich dzieci treści internetowych. Tylko co piąty (21,2%) rodzic zadeklarował, że w jego gospodarstwie domowym jest zainstalowany filtr rodzinny lub inna technologia ograniczająca dostęp do niebezpiecznych treści w internecie.

 

„Dbanie o bezpieczeństwo dzieci zawsze wymaga aktywnego zaangażowania rodziców. Pamiętajmy, że to na nas spoczywa odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie do tzw. technologii jutra oraz za ich dobrostan, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Żeby temu sprostać powinniśmy być na bieżąco z tym, co się dzieje w sieci, jakie nowe zagrożenia, trendy i mody się pojawiają. Stąd też znacząca część programu Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” poświęcona jest roli kultury korzystania z sieci, jaka powstaje w środowisku rodziny” – mówi Anna Rywczyńska, Przewodnicząca Konferencji z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

 

 „Podczas konferencji będziemy dyskutować o tym, jak dzieci mogą konstruktywnie i kreatywnie wykorzystywać nowe media w domu i szkole. Według najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 42% polskich uczniów nie miało w szkole zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci. Naszym celem jest, żeby uczestnicy: nauczyciele i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi, dostali do ręki konkretne narzędzia i wskazówki, dzięki którym dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych w internecie stanie się prostsze” – mówi dr Szymon Wójcik, Wiceprzewodniczący Konferencji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

“Świat dzięki rozwojowi technologii bardzo dynamicznie się zmienia. Sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość za chwilę będą zupełnie powszechne. Dlatego uczymy, jak ważne jest myślenie o drugim człowieku, korzystanie z internetu i technologii w sposób mądry i bezpieczny” – mówi Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange, głównego partnera konferencji

Wśród prelegentów i gości wydarzenia znaleźli się wybitni specjaliści z Polski i zagranicy. Warto wymienić Dr Elizabeth Milovidov, która wygłosi prelekcję o koncepcji cyfrowego rodzicielstwa, Stefanie Fächner, z niemieckiej organizacji klicksafe, która będzie mówić o roli edukacji społeczno-emocjonalnej w zapobieganiu cyberprzemocy czy Kamila Nowaka nauczyciela, autora popularnego bloga „Blog Ojciec”, który weźmie udział w debacie panelowej, o roli rodziców w wychowaniu do korzystania z nowych technologii.

Na konferencji nie zabraknie również tematu zagrożeń online, takich jak seksting, patotreści czy hejt. Z Raportu Dyżurnet.pl wynika, że w 2018 roku w Polsce odnotowano blisko 2000 przypadków treści pornograficznych z udziałem dzieci. Eksperci zwracają też uwagę na niepokojący trend – w sieci krążą zdjęcia i wideo o charakterze seksualnym, które dzieci i młodzież wykonują i udostępniają samodzielnie. Nie mniejszym problemem są patotreści prezentujące zachowania skrajnie sprzeczne z normami społecznymi. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę ogląda je aż 37% młodych ludzi, z czego 18% zadeklarowało, że twórcy tego rodzaju przekazów im imponują.

Internet to również wiele pozytywnych aspektów, na przykład tych związanych z rozwojem najmłodszych czy nowoczesną edukacją. Uczestnicy konferencji będą rozmawiać o tym, jak czynić szkołę nowoczesną, a naukę atrakcyjną dla dzieci urodzonych w „cyfrowych czasach”. Przyjrzą się też dobrym praktykom w tym obszarze, m.in. dzięki prelekcji Lidii de Reese poświęconej sztucznej inteligencji w klasie i uczeniu maszynowemu, czy podczas warsztatu „Asy internetu – jak zmienić lekcje o cyberbezpieczeństwie w przygodę”.

Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” od 13 lat jest okazją do wymiany wiedzy i poglądów oraz prezentacji konkretnych narzędzi. Organizatorem konferencji jest NASK Państwowy Instytut Badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet oraz niemieckie konsorcjum klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem - Fundacja Orange, zaś partnerem firma Google. Patronat honorowy nad konferencją sprawują: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka.  Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Uczestniczą w niej przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych.