Operator OSE ogłosił przetarg na łącza dla ponad 1,7 tys. szkół

Operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy NASK – prowadzi postępowanie na świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią OSE. Do podłączenia jest 1 708 lokalizacji w całej Polsce. To jeden z ostatnich dużych przetargów na świadczenie takich usług.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest publiczną siecią komputerową, umożliwiającą szkołom bezpłatne korzystanie z dostępu do internetu poprzez łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s. Obecnie trwają końcowe przygotowania związane z obsługą poszczególnych elementów infrastruktury. Jednocześnie podpisywane są ze szkołami umowy o przystąpieniu do programu. Wszystkie zainteresowane szkoły mają być podłączone do OSE w 2020 r.

Przedmiotem najnowszego zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się szkoły, a punktem wymiany ruchu z Siecią OSE. Łącza szerokopasmowe mają spełniać gwarantowaną symetryczną (obustronną) przepływność co najmniej 100Mb/s każde. Wyłonieni operatorzy będą świadczyć usługi przez okres 5 lat.

Postępowanie dotyczy placówek w całym kraju, m.in. w Wałbrzychu, Inowrocławiu, Białej Podlaskiej, Pabianicach, Tarnowie, Pionkach, Dębicy i Kościerzynie.

„Ogłosiliśmy właśnie jedno z ostatnich dużych postępowań przetargowych na świadczenie usług transmisji danych do szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To praktycznie ostatnia szansa dla operatorów na składanie ofert i pozyskanie kontraktów na transmisję danych do szkół. Uruchomienie sieci światłowodowej w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zbliża się do finału – do końca bieżącego roku wszystkie szkoły mają być w jej zasięgu. Już niebawem każdy uczeń w Polsce, o ile szkoła zgłosi się do OSE, będzie mógł korzystać z szybkiego i bezpłatnego internetu, objętego usługami bezpieczeństwa, które ochronią go przed dostępem do niepożądanych treści. Użytkownicy OSE będą mieli możliwość skorzystania z bogatych zasobów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z internetu i bezpieczeństwa dzieci w sieci. Nauczyciele będą mieli z kolei możliwość wykorzystywania usług ułatwiających używanie technologii cyfrowych w procesie dydaktycznym, które przygotowujemy w ramach Ekosystemu OSE” – powiedział Bartłomiej Klinger, dyrektor ds. projektów administracyjno-edukacyjnych w tym ds. Programu OSE w NASK PIB. 

Operator sieci OSE przy wyborze oferty będzie kierował się kilkoma kryteriami, w tym wysokością ceny brutto abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi transmisji danych w dwóch wariantach. Wariant A obejmuje usługi transmisji danych świadczone w punkcie wymiany ruchu zaproponowanym przez operatora, przy czym fizyczne podłączenie sieci ma być umiejscowione w tym punkcie. W wariancie B usługi są świadczone w zaproponowanym przez operatora punkcie wymiany ruchu, natomiast fizyczne podłączenie sieci jest wybrane przez operatora z listy węzłów OSE. Wartość abonamentu dla obu wariantów nie może przekroczyć odpowiednio 227 zł netto i 250 zł netto. W postępowaniu znaczenie ma również wysokość jednorazowej opłaty za uruchomienie usługi oraz opłata za świadczenie wyższych przepustowości usług transmisji danych.

Oferty będą przyjmowane w siedzibie instytutu NASK do 10 marca 2020 r. do godz. 12:00. Niezbędne dokumenty są dostępne na tej stronie.

Do 24 lutego trwa drugi przetarg: „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach którego operator OSE zamierza podłączyć 2 902 lokalizacji. Ogłoszenie o postępowaniu oraz wszystkie niezbędne dokumenty i formularze dostępne są na stronie NASK: BIP.