NASK Patronem Honorowym XXVI Forum Teleinformatyki

Doświadczenia związane z obowiązywaniem ustawy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, stan realizacji projektu EZD RP i program rozwoju systemu EZD PUW – to tematy, jakie zaprezentują eksperci Państwowego Instytutu Badawczego NASK podczas XXVI Forum Teleinformatyki. NASK objął konferencję Patronatem Honorowym.

Forum Teleinformatyki w tym roku odbędzie się w formule online w dniach 24-25 września pod hasłem przewodnim „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”. Wydarzenie jest jedną z najstarszych konferencji branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych.

Konferencja podzielona jest na sesje tematyczne, które dotyczą m.in. infrastruktury informacyjnej państwa, narzędzi stymulujących i chroniących procesy biznesowe w ubezpieczeniach, cyberbezpieczeństwa procesów informacyjnych i systemów zarządzania dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej.

Na konferencji – oprócz prelekcji ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego NASK - przewidziano wystąpienia przedstawicieli m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, PKO Banku Polskiego, Urzędu m.st. Warszawy, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Forum Teleinformatyki otworzy wystąpienie ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Krzysztof Silicki Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK przedstawi temat „Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – doświadczenia i wnioski NASK-PIB po dwóch latach funkcjonowania ustawy”.