Projekt „Reaguj i wspieraj” z udziałem ekspertek NASK

O zagrożeniach dla dzieci i młodzieży w sieci, wynikających także z pandemii oraz o roli nauczycieli i rodziców w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom online rozmawiają eksperci z NASK i Komendy Stołecznej Policji podczas webinarów o młodych użytkownikach internetu. Najbliższy webinar już 4 marca: „Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” przygotowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Państwowym Instytutem Badawczym NASK, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem programu jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji. Składa się on z trzech webinarów dla rodziców i trzech dla nauczycieli oraz osób ze środowiska szkolnego i edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów z zaangażowanych instytucji.

4 marca o godz. 14 będzie można obejrzeć webinar „Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?” przygotowany przez NASK dla kadry pedagogicznej. Anna Rywczyńska Kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz podinsp. Marcin Zimoń z Komendy Stołecznej Policji będą rozmawiać o rodzajach zagrożeń w sieci i na co nauczyciele powinni zwracać szczególną uwagę w okresie pandemii, a także jak reagować na takie sytuacje. Link do godzinnego spotkania: https://youtu.be/Dtis9RJc6vg.

Jeden z dwóch webinarów przygotowanych przez NASK odbył się 25 lutego - dr Agnieszka Wrońska z NASK i podinsp. Marcin Zimoń z Komendy Stołecznej Policji przybliżali rodzicom temat bezpieczeństwa młodzieży w sieci podczas spotkania „Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?”. Można je obejrzeć pod tym linkiem: https://youtu.be/R544mFsClqk Słowo wstępne przed każdym z webinarów wygłasza przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej o programie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15413,Program-Reaguj-i-wspieraj-Koalicja-na-rzecz-tworzenia-bezpiecznego-srodowiska-na.html