O cyberbezpieczeństwie w sektorze publicznym na CyberGOV 2021

Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec przyspieszonej cyfryzacji usług to główny temat jednej z najważniejszych konferencji poświęconych bezpieczeństwu informatycznemu w sektorze publicznym - CyberGOV 2021. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest partnerem merytorycznym wydarzenia, które odbędzie się online 20 maja br.

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania przedstawicieli instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane pod ich potrzeby, w kontekście funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce. Umożliwia wymianę doświadczeń i prezentowanie najlepszych praktyk, a także dialog instytucji mających decydujący wpływ na realizację programów i działań w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora publicznej w Polsce.

Uczestnikami siódmej edycji będą: przedstawiciele samorządów i jednostek administracji centralnej, w tym ministerstw i agencji, odpowiedzialni za obszar IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, oraz nadzór nad tym obszarami, a także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie państwa m.in. przedstawiciele ABW, wojska, innych służb mundurowych oraz wybranych firm utrzymujących elementy infrastruktury krytycznej państwa.

Wśród kluczowych zagadnień znajdą się m.innowelizacja Ustawy KSC, nowe inicjatywy europejskie, inwestycje w cyberbezpieczeństwo czy Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

NASK reprezentowany będzie przez Krzysztofa Silickiego, Zastępcy Dyrektora NASK PIB ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, który wygłosi komentarz na temat działań na rzecz podnoszenia cyberodporności w samorządach i podmiotach podległych. Dyr. Silicki weźmie również udział w dyskusji „Podwykonawcy i dostawcy administracji publicznej jako źródło zagrożeń”.

W ramach sesji równoległych wystąpi ponadto Przemysław Jaroszewski, Kierownik Zespołu CERT Polska, który opisze krajobraz cyberzagrożeń dla administracji publicznej. Z ramienia NASK w CyberGOV wezmą również udział Maciej Siciarek, Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK i Andrzej Matysiak, Analityk, Kierownik Projektu w NASK, którzy zapoznają słuchaczy z Systemem S46 i jego znaczeniem dla cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.

21 maja zaplanowano dzień warsztatów, podczas których będzie mowa m.in. o bezpieczeństwie chmury publicznej i najnowszych trendach w zakresie ataków w cyberprzestrzeni.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://www.cybergov.pl/agenda/