NASK podpisał umowę z NATO Communications and Information Agency

Sojusz Północnoatlantycki inwestuje w badania naukowe. NASK podpisał umowę, zakładającą że agencja NCI (NATO Communications and Informations Agency) może przekazać instytutowi fundusze na prace badawcze lub badawczo-rozwojowe. Umowa została podpisana na pięć lat.

Ramowa umowa o współpracy została zawarta w ramach programu współpracy agencji NCI z eksperckimi instytucjami w krajach członkowskich NATO. Program ma na celu pozyskanie różnorodnych kompetencji, które w razie potrzeby będzie można wykorzystać do unowocześnienia obronności krajów Sojuszu.

Jak informuje agencja NCI, program ma charakter niekomercyjny i stanowi uzupełnienie istniejących form współpracy i zamówień z sektora przedsiębiorstw. Celem programu jest wsparcie NCI w jej badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych, projektowanie nowych rozwiązań  technicznych i dostarczanie innego rodzaju usług.