NASK na Forum Teleinformatyki: TAK dla bezpiecznej cyfryzacji!

Bezpieczeństwo Architektury Informacyjnej Państwa (AIP) oraz szczegóły wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w administracji publicznej EZD RP – to niektóre tematy, prezentowane przez ekspertów NASK podczas tegorocznego Forum Teleinformatyki.

Zagadnienia związane z projektowaniem AIP w taki sposób, aby uczynić ją bezpieczną i odporną na kryzysy, będą tematem sesji BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW INFORMACYJNYCH, która organizowana jest przy współudziale NASK. Krzysztof Silicki Dyrektor NASK ds. Cyberbezpieczeństwa przedstawi na niej najnowsze koncepcje budowania systemów administracji publicznej oraz planowania realizowanych przez nie e-usług w oparciu o aktualną wiedzę w warstwach legislacyjnej, organizacyjnej, semantycznej i technicznej. W sesji wezmą udział specjaliści z instytucji publicznych i firm specjalizujących się w bezpieczeństwie oraz doświadczeni praktycy z NASK PIB: Andrzej Ręgowski – Kierownik Zespołu Architektury Informacyjnej Państwa oraz Maciej Siciarek – Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa.

NASK jest ponadto gospodarzem sesji FORUM ADMINISTRACJI TERENOWEJ, która będzie poświęcona wdrożeniom EZD RP. Szczegóły tego procesu omawiać będą Magdalena Sawicka – Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Mariusz Madejczyk – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji.

Forum Teleinformatyki jest najstarszą w Polsce (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. Tegoroczne Forum jest zaplanowane na 23-24 września. Odbywa się online.