Cyfrowy Szczyt IGF 2021 – co czeka Internet i internautów (czyli nas wszystkich)?

O sprawach Internetu nie da się decydować na poziomie poszczególnych państw. ONZ zrozumiał to już kilkanaście lat temu, kiedy zaczęły być widoczne trudności i różnice zdań na temat zarządzania tą wspólną dla całego świata przestrzenią. Powołano więc inicjatywę IGF (Internet Governance Forum) w celu koordynowania debaty i wymiany doświadczeń - z doroczną ogólnoświatową konferencją gromadzącą wszystkie zainteresowane strony. W tym roku odbywa się ona w Katowicach.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym od dziś przez klika dni obradować będą ministrowie rządów, przedstawiciele firm i organizacji w ramach cyfrowego szczytu IGF 2021. To 16. już doroczne spotkanie, na którym podejmowane będą najbardziej aktualne wyzwania i tematy związane z naszą aktywnością w sieci. Wśród nich bezpieczeństwo, prawa konsumentów, ochrona prywatności i wiele innych.

Jak przypominają eksperci NASK, Internet powstał jako technologia otwarta. Protokół IP, na którym się opiera się globalna sieć, nie był wyłączną własnością patentową, więc nie trzeba było kupować licencji, żeby z niego korzystać. Dlatego tak szybko stał się dominującym protokołem sieciowym, wspólnym dla ludzi na całym świecie. I szybko pozwolił Internetowi się rozwijać. Wiąże się z tym nieprzemijający sentyment: wyobrażenie Internetu jako miejsca integracji, swobody – intelektualnej i twórczej, równego traktowania i dostępności różnego rodzaju treści. Rzeczywistość zweryfikowała te idealistyczne wyobrażenia. Ale mimo wszystko nie należy rezygnować z ideałów i dążyć do nich, chociaż wiadomo, jak bardzo to jest skomplikowane.

Dziś widać wyraźnie cienie globalnej sieci – silne wpływy globalnych megakorporacji, przestępczość, bańki informacyjne i kampanie dezinformacyjne, bariery dla wykluczonych cyfrowo grup i społeczeństw. Unia Europejska, działając wspólnie, stara się przeciwdziałać negatywnym zjawiskom i jako międzynarodowa organizacja bogatych państw rozwiniętych jest w stanie wiele aspektów aktywności w sieci regulować. Jednak pojawiają się pytania o zakres tej regulacji. Jak daleko powinna sięgać ingerencja państw w prywatny biznes, w swobodę działania osób prywatnych i firm świadczących dla nich usługi.

A co z państwami poza Europą? Czy mniejsze, mniej zamożne kraje, pozbawione wsparcia silnej organizacji międzynarodowej są w stanie zadbać o interesy i bezpieczeństwo swoich obywateli?

Kolejne zagadnienie to wpływ prywatnych przedsiębiorstw (właścicieli globalnych platform społecznościowych) na przestrzeń debaty publicznej. Administratorzy portalu mogą w jednej chwili dosłownie zamknąć usta osobie, która (ich zdaniem) nie powinna zabierać głosu – mieliśmy już do czynienia z blokowaniem kont polityków na portalach społecznościowych. W ich gronie znalazł się nawet urzędujący wtedy jeszcze prezydent USA Donald Trump.

W dniach 6-10 grudnia w dyskusjach i debatach pod wspólnych hasłem „Internet United” poruszane będą tematy ekonomicznej i społecznej integracji, praw człowieka w kontekście dostępu do usług i relacji międzyludzkich w cyfrowej rzeczywistości. Mowa też będzie o rynku usług cyfrowych, prawach i bezpieczeństwie konsumentów oraz ochronie danych osobowych. Istotnym tematem będzie też wykorzystanie zasobów naturalnych i odpowiedź na wyzwania związane z katastrofą klimatyczną. Jednym z kluczowych tematów będzie oczywiście bezpieczeństwo, które ma coraz większe znaczenie, biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób wykorzystuje Internet do transakcji finansowych, pracy zawodowej a nawet romantycznych i intymnych relacji. Ponadto z siecią coraz częściej łączą się sterowane automatycznie instalacje przemysłowe – atak lub awaria jest w stanie zakłócić ich działanie, a tym samym spowodować poważne straty lub nawet zagrożenie dla ludności, jeśli ucierpi np. ochrona zdrowia, zaopatrzenie w energię lub wodę pitną.

Szczyt cyfrowy ma umożliwić decydentom zapoznanie się z prawodawstwem, uwarunkowaniami społecznymi i ekonomicznymi, dotyczącymi Internetu, w różnych rejonach świata. Uczestniczące w nim państwa i instytucje mają szansę skonfrontować swoje poglądy i poznać wzajemnie swoje problemy, aby zdobyć dodatkową perspektywę, pozwalającą im lepiej realizować działania w swoich obszarach kompetencji.

Istotnym elementem tegorocznego szczytu jest Forum Młodych IGF 2021. Jest to spotkanie studentów, młodych aktywistów oraz pracowników branży cyfrowej, reprezentujących społeczeństwa z różnych kontynentów. Celem spotkania jest przedstawienie perspektywy młodych ludzi pozostałym uczestnikom szczytu - urzędnikom państwowym, firmom i organizacjom mającym wpływ na regulacje i funkcjonowanie usług internetowych.