NASK Partnerem Programu „Akademia Rozwoju”

„Akademia Rozwoju” to program społeczno-rozwojowy stworzony przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego celem jest zwiększanie szans i wspieranie rozwoju kobiet z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich, które mimo trudniejszej sytuacji życiowej chcą być aktywne społecznie i zawodowo. NASK jest Partnerem Programu.

 „Akademia Rozwoju” oferuje bezpłatne szkolenia i warsztaty online, obejmujące naukę obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju zawodowym. Poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy, daje uczestniczkom możliwość zdobycia cennego doświadczenia, nowych kompetencji i rozwoju swojej kariery. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i  prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione są również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy.

Wśród Partnerów Programu są również: Centralny Dom Technologii, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Her Impact, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, PFR Innowacje, Evaluation for Government Organizations, Women In AI, Fundacja Diversum.


Więcej informacji na temat Programu: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju