Przedstawiciele NASK i IGF Młodych na Global Youth Summit

Rwanda jest gospodarzem goszczącym tysiące uczestników z całego świata, którzy będą rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami oraz nawiązywać współpracę na rzecz bezpiecznego i dostępnego świata cyfrowego. Do stolicy Rwandy, Kigali, na wydarzenie The Generation Connect Global Youth Summit, które odbędzie się w dniach 2 – 4 czerwca 2022 roku, polecieli też przedstawiciele IGF Młodych oraz NASK, który wspiera działalność IGF Młodych oraz był współorganizatorem Youth Summit podczas Szczytu Cyfrowego ONZ 2021 w Katowicach.

To wydarzenie kierowane jest do wszystkich w wieku 18-29 lat, którzy myślą o swojej przyszłości, chcą ją kształtować i współdziałać na rzecz pozytywnych zmian w cyfrowym świecie. Organizatorem wydarzenia jest International Telecommunication Union – wyspecjalizowana jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Organizowana co cztery lata przez ITU Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji (World Telecommunication Development Conference, WTDC) to ważne wydarzenie, które sprzyja określaniu strategii i celów rozwoju telekomunikacji/ICT, zapewniając przyszły kierunek i wytyczne dla Sektora Rozwoju Telekomunikacji ITU. Utworzone do tej pory w ramach szczytów strategie dotyczyły m.in. rozszerzania dostępu do Internetu na obszary oddalone i wiejskie, wspierania środowiska umożliwiającego tworzenie komplementarnych rozwiązań w zakresie łączności itd. Tegoroczny szczyt odbywa się w stolicy Rwandy - Kigali i będzie poświęcony zagadnieniu zapewnienia “łączności niepołączonych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju”. Wydarzenie potrwa aż do 16 czerwca.

Z uwagi na co raz bardziej widoczny udział młodych w kreowaniu wizji przyszłości i roli nowych technologii w tym zakresie, na dwa dni przed WTDC zaplanowano Generation Connect Global Youth Summit - wydarzenie dla młodzieży skupionej wokół ITU i zaprzyjaźnionych organizacji, które ma na celu zaangażowanie młodzieży z całego świata i zachęcenie jej do udziału jako równorzędnych partnerów u boku liderów współczesnych zmian cyfrowych, zapewniając młodym ludziom umiejętności i możliwości realizacji ich wizji połączonej przyszłości. Szczyt odbędzie się w formie hybrydowej, z fizycznym udziałem młodzieży, jak również z jej wirtualnym zaangażowaniem.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele NASK oraz IGF Młodych. Oto, co mówią o swoim udziale w wydarzeniu:

- Mam jednak nadzieję, że Generation Connect Youth Summit będzie czymś więcej niż tylko przestrzenią do międzynarodowej debaty o problemach związanych z technologiami, które staramy się rozwiązywać. Chciałabym, aby był to początek współpracy pełnej empatii i wzajemnego zrozumienia - tak, abyśmy po powrocie do naszych krajów mogli zaangażować się w tworzenie zrównoważonych strategii rozwoju, biorąc pod uwagę ich wpływ nie tylko na naszą lokalną społeczność, ale także na naszych partnerów po drugiej stronie świata. Jako osoba aktywnie zaangażowana w działalność kilku sieci networkingowych dla kobiet w branży technologicznej (np. Women in AI, alumnae network przy European Leadership Academy) chciałabym również wziąć udział w sesjach poświęconych zwiększaniu roli kobiet w kształtowaniu sprawiedliwych warunków dla wszystkich w trwającej już rewolucji technologicznej. Mając również doświadczenie w tworzeniu strategii dotyczących współdzielenia danych dla etycznego rozwoju sztucznej inteligencji, chciałabym wziąć udział w rozmowach poświęconych temu, jak możemy w przemyślany i etyczny sposób projektować systemy AI – mówi Marta Musidłowska przedstawicielka IGF Młodych w Polsce.

Podczas Generation Connect Global Youth Summit, w piątek 3 czerwca odbędzie się sesja pt. „Transforming education, shaping the digital future”, którą poprowadzi przedstawicielka NASK, Katarzyna Kaliszewicz.

- Konferencja Rozwoju Telekomunikacji organizowana przez ITU to doskonała okazja do zaprezentowania działań NASK w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Możemy pochwalić się doskonałymi systemami wspierającymi czynności administracyjne, np. aplikacją mObywatel, która powstała pod opieką Instytutu, a także EZD – systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Prowadzimy też liczne kampanie i działania na rzecz promocji bezpiecznego internetu dla dzieci i młodzieży. W maju 2021 roku Polska podpisała z władzami Rwandy porozumienie dotyczące współpracy między resortami spraw zagranicznych obu krajów, szkolnictwa wyższego i cyberbezpieczeństwa. Obecność NASK w stolicy Rwandy, Kigali, w rocznicę tego wydarzenia otwiera możliwości do zacieśnienia współpracy również w obszarach specjalizacji NASK. Od dawna Instytut wspiera ludzi młodych w ich dążeniach do stworzenia lepszej przestrzeni cyfrowej. NASK pozostaje patronem IGF Młodych Polska, inicjatywy, która miała istotny wpływ na kształt Szczytu Młodych światowego IGF 2021 w Katowicach. Z przyjemnością więc, przyjęłam zaproszenie do grona 15 ekspertów z całego świata, którzy poprowadzą warsztaty dla młodzieży odbywające się podczas Szczytu Młodych ITU poprzedzającego Konferencję. Mam nadzieję pokazać młodym ludziom, że przestrzeń cyfrowa to bezpieczna przyszłość bez granic, która uczy, wspiera i rozwija. Chętnie podzielę się doświadczeniami NASK w zakresie edukacji cyfrowej i cyberhigieny – mówi Katarzyna Kaliszewicz, NASK.

Piotr Słowiński z Zespołu Analiz Strategicznych NASK dodaje:

- Konferencja w Rwandzie stanowi unikalną szansę na promowanie działań i misji NASK wśród partnerów z całego świata. Wsparcie dla administracji rządowej i samorządowej, rozwój technologii i nowych technik w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozwijanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, współpraca międzynarodowa, dbanie o bezpieczeństwo polskich obywateli oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa i prowadzenie szkoleń są w centrum zainteresowania i działalności NASK. Dodatkowo nie sposób pominąć sfery merytorycznej wydarzenia, na którym poruszane będą tematy m.in. regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, cyberzagrożeń, edukacji oraz kompetencji w sektorze cyberbezpieczeństwa, a także zagadnień efektywnej współpracy międzynarodowej – panele, które dotyczą tych tematów będą dla mnie szczególnie interesujące.

Wszystkich zainteresowanych konferencją zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzenia na kanałach społecznościowych Youth IGF Poland i NASK.

Zachęcamy też do odwiedzenia strony wydarzenia: https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-youth-summit-2022/