1200 czujników smogu – bo czyste powietrze to nasza wspólna sprawa!

Wystartowała właśnie wielka akcja „1200 czujników smogu”, w ramach której 1200 szkół z całej Polski otrzyma bezpłatne urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz pakiet materiałów interaktywnych na temat smogu. Jak je zdobyć?

Informowanie o sposobach radzenia sobie z zanieczyszczeniami powietrza i dobrych nawykach w tym zakresie jest misją Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA): projektu edukacyjno-informacyjnego realizowanego przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS). Z tej wyjątkowej oferty edukacyjnej korzystają szkoły należące do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). W ramach projektu ESA uczniowie i nauczyciele uczą się działać na rzecz ochrony czystego powietrza, kształtując zarazem swoje kompetencje cyfrowe. To jednak nie wszystko – mogą wziąć udział w ogólnopolskiej akcji, w ramach której do zdobycia jest 1200 urządzeń pomiarowych do monitorowania jakości powietrza oraz pakiet materiałów interaktywnych na temat smogu.

– W kwestii smogu wciąż mamy jeszcze sporo do zrobienia, wyzwaniem jest dla nas również rosnąca rola kompetencji cyfrowych w naszym życiu. I dlatego zachęcam wszystkie szkoły OSE do przyłączenia się do ogólnopolskiego projektu ESA! Projekt ESA łączy edukację ekologiczną z  doskonaleniem umiejętności cyfrowych. Do 1,2 tys. placówek w kraju trafią nowoczesne narzędzia umożliwiające wykonywanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza, a ponadto wszystkie te szkoły otrzymają dostęp do platformy e-learningowej i interaktywnych materiałów edukacyjnych – mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

O projekcie „1200 czujników smogu”

Do udziału w akcji zapraszamy szkoły z całej Polski należące do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dlaczego warto? Wszystkie placówki, które przystąpią do projektu, będą uczestniczyć w zajęciach o tematyce ekologicznej, a 1200 z nich otrzyma bezpłatny czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów.

ESA to przede wszystkim edukacja, dlatego nie zabraknie również cennych treści pomocnych w kształtowaniu postaw ekologicznych. Eksperci Edukacyjnej Sieci Antysmogowej przygotowali liczne materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, m.in. w postaci kursów i e-lekcji na platformie e-learningowej eduESA, a także zaproszą nauczycieli na szkolenia i webinary. Uczestnicy projektu skorzystają z nich bezpłatnie!

– Przed nami duży krok: instalacja urządzeń pomiaru jakości powietrza w 1200 szkołach w całym kraju. Chcemy, by zbierane dane były punktem wyjścia do organizowania zajęć edukacyjnych, podczas których uczniowie dowiedzą się, czym jest smog i czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Będą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i zobaczą, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy ich najbliższej okolicy – mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK. – Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, więc zadbajmy o nie razem! – dodaje.

Zgłoszenia do projektu

Zgłosić się do projektu mogą wszystkie szkoły, które korzystają z sieci OSE. Takich placówek jest w Polsce obecnie blisko 19 tys. Jak zatem spośród nich wybierzemy 1200, do których trafią czujniki? Weźmiemy pod uwagę dwa główne kryteria:

  1. 1. Zaangażowanie szkoły – grywalizacja (do zdobycia maksymalnie 20 pkt):
  1. Głosowanie. Chcemy zaangażować uczniów w wyścigu po czujniki, dlatego dodatkowe punkty otrzymają szkoły, które dostaną głosy największej liczby swoich uczniów. Sposób głosowania szkoły będą wybierać indywidualnie, jednak zasada jest wspólna – każdy może oddać tylko jeden głos, a my przyznamy szkole 0–10 pkt w zależności od sumarycznej liczby głosów (np. jeśli zagłosuje 100% uczniów, przyznamy 10 pkt, jeśli 37% – 3,7 pkt itd.).
  2. Konkurs – praca kreatywna. Kolejne 10 pkt czeka na autorów kreatywnych prac na temat „Moja szkoła OSE w projekcie ESA”. Każda szkoła do konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (np. plakat, mem) lub pracę plastyczną stworzoną dowolną techniką. Wszystkie szkoły, które przekażą prace zgodne z tematyką konkursu i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję, otrzymają komplet punktów!
  1. 2. Lokalizacja szkoły (do zdobycia maksymalnie 14 pkt):
  1. Wielkość miejscowości, w której usytuowana jest szkoła. W wyścigu po mierniki chcemy docenić szkoły położone w miejscowościach zmagających się z największym problemem smogu, gdzie domy ogrzewane są „kopciuchami” (wieś – 10 pkt, miejscowość do 25 tys. mieszkańców – 8 pkt, między 25 a 49 tys. mieszkańców – 7 pkt, między 50 a 99 tys. mieszkańców – 5 pkt, między 100 a 499 i powyżej 500 tys. mieszkańców – 4 pkt).
  2. Usytuowanie placówki w gminie, która dotychczas nie korzystała z edukacji ESA w swoich szkołach.Zależy nam, na objęciu działaniami w ramach ESA dla OSE możliwie dużej liczby gmin i wyeliminowania na mapie „białych plam”, czyli obszarów dotychczas nieobjętych żadnymi działaniami prowadzącymi do zmian w obszarze świadomości, jak istotny wpływ na zdrowie ma jakość powietrza, jakim oddychamy (maksymalnie 4 pkt).

Uwaga: jeśli dwie placówki lub więcej otrzymają jednakową liczbę punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów rekrutacji do projektu znajdują się w regulaminie i na tej stronie. Na wszystkie pytania związane z projektem będą również odpowiadać konsultanci pod numerem telefonu 22 182 55 55.

Życzymy powodzenia i czekamy na zgłoszenia do projektu!