System ARAKIS nominowany w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2022”

ARAKIS Enterprise – system wczesnego ostrzegania o cyberzagrożeniach IT i OT został nominowany do nagrody w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2022”.

ARAKIS Enterprise to system cybebezpieczeństwa stworzony i rozwijany w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Jego zadaniem jest wykrywanie w ruchu sieciowym zdarzeń, które stwarzają zagrożenie dla usług cyfrowych oraz systemów automatyki przemysłowej.

System obserwuje ruch sieciowy przy pomocy specjalnie zaprojektowanych sond i sensorów instalowanych w sieciach IT/OT. Zebrane w ten sposób informacje są poddawane analizie w centralnym klastrze obliczeniowym wykorzystującym najnowsze algorytmy przetwarzania wielkich zbiorów danych. Dodatkowo system analizuje logi systemowe oraz próbki złośliwego oprogramowania. Wśród zalet systemu należy wymienić również wydajną i skalowalną architekturę oraz zaawansowane narzędzia wizualizacji danych.

- Jesteśmy dumni, że efekty pracy naukowców i inżynierów Centrum Badań i Rozwoju NASK-PIB zostały docenione przez Kapitułę konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2022”. Nasz produkt w nowatorski sposób chroni sieci wykrywając wzorce ataków oraz generując szczegółowe opisy zaobserwowanych incydentów - podkreśla dr hab. inż. Michał Karpowicz, Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Naukowych.

Kapitułę konkursu tworzą: gen. bryg. w st. spocz. dr n.med. - Andrzej Wiśniewski – przewodniczący, płk dr inż. Witold Lewandowski - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. Bogusław Dziewulski - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, płk. dr hab. Szymon Mitkow - prof. Wojskowa Akademia Techniczna, kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek - prof. Akademia Marynarki Wojennej.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 7 września 2022 r. w Kielcach podczas XXX edycji Targów MSPO.