NASK PIB ponownie z kategorią naukową A

Działalność NASK Państwowego Instytutu Badawczego jest wielowymiarowa i odbywa się w różnych obszarach. Jednym z najważniejszych jest obszar nauki. Nasza silna pozycja w nim właśnie została potwierdzona decyzją Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu NASK PIB kategorii naukowej A w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Przyznana NASK PIB kategoria naukowa jest wyrazem uznania dla wysokiego poziomu działalności naukowej, efektów finansowych badań oraz ich istotnego wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Serdecznie dziękuję pracownikom NASK za wspaniałą pracę nad publikacjami, projektami, produktami i wnioskami patentowymi, które poszerzają naszą wiedzę, tworzą nowe technologie i kształtują naszą rzeczywistość – powiedział Profesor Michał Karpowicz, Zastępca Dyrektora NASK ds. Naukowych. Szczególne podziękowania skierował do Profesor Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz, poprzedniej Dyrektor ds. Naukowych NASK PIB, pod której kierownictwem powstał dorobek oceniony w zakończonym właśnie procesie ewaluacji jednostek naukowych.

Kategoria naukowa ma kluczowe znaczenie w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Decyduje ona o uprawnieniach do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także wpływa na kwotę środków finansowych przyznawanych jednostkom naukowym z budżetu państwa.

Uzyskana wysoka ocena istotnie wspomaga strategię rozwoju naukowego i umacnia silną pozycję naukową NASK PIB. Jesteśmy dumni z naszej pracy!