NASK na Szczycie Cyfrowym ONZ IGF 2022 w Etiopii

Globalny Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2022 rozpoczyna się 28 listopada i potrwa do 2 grudnia w stolicy Etiopii, Addis Ababa. Hasło tegorocznego forum brzmi - Trwały internet dla wspólnej i zrównoważonej przyszłości. Jak co roku konferencja zgromadzi ekspertów zainteresowanych tematyką rozwoju internetu, zajmujących się na co dzień biznesem, polityką, nauką, a także działających na rzecz organizacji pozarządowych. NASK jest stałym partnerem IGF, patronem IGF Młodych Polska i, także w edycji 2022 tej światowej imprezy, zaprezentujemy się w szeregu paneli jako eksperci, na stoisku jako twórcy innowacyjnych rozwiązań i podczas networkingu jako przyszli partnerzy w nowych projektach.

NASK zaangażowany jest w organizację oraz udział w Szczytach Cyfrowych IGF, a zwłaszcza we wspieranie inicjatywy IGF Youth, która skierowana jest do młodych ludzi chcących kształtować cyfrową przyszłość świata. To właśnie w ramach tej inicjatywy przedstawiciele NASK będą mieli największy udział w tegorocznym Globalnym Szczycie Cyfrowym IGF.

O tym, dlaczego udział w Global IGF jest tak ważny mówi jeden z przedstawicieli NASK, Maciej Groń, Kierownik Działu Analiz Strategicznych i Budowania Świadomości w NASK: „Zarządzanie internetem to m.in. wprowadzenie nowych regulacji. Nie da się nie zauważyć, że w tym zakresie nastały przełomowe czasy – szczególnie w UE, ale także w wielu innych częściach świata.  Nowe obowiązki dla platform internetowych, nowe prawa dla nas jako społeczeństwa informacyjnego oraz nowe standardy w cyberprzestrzeni zobowiązują wszystkich zainteresowanych budowaniem otwartego i bezpiecznego internetu do prowadzenia szerokich tzw. wielostronnych konsultacji z krajami unijnymi, ale także spoza UE i z innych kontynentów. IGF to najlepsze miejsce na świecie by sprawdzić co myślą na temat zarządzania internetem inne społeczności – przedstawiciele nauki, rządów, biznesu, organizacji społecznych i technicznych. IGF to najlepsze miejsce do konsultacji, ale także do budowania nowych sojuszy z podmiotami zaangażowanymi w demokratyzacje interentu”.

Pierwsze z cyklu spotkań IGF 2022 Global Youth Summit odbędzie się 28 listopada, czyli w tzw. „dniu zero”, jeszcze przed oficjalnym otwarciem Forum, i będzie nosiło tytuł: ,,Digital transformation and the role of youth". Udział w spotkaniu weźmie przedstawicielka IGF Youth Polska oraz NASK – Emilia Zalewska, która jest również współtwórczynią, wraz z ONZ, ścieżki młodzieżowej podczas IGF 2022 w Etiopii. Spotkanie to będzie zwieńczeniem cyklu czterech warsztatów, które odbyły się w ciągu ostatniego roku w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. W ramach debaty spotkają się młodzi liderzy oraz doświadczeni eksperci, którzy rozmawiać będą na następujące tematy: szanse, jakie daje społeczeństwu transformacja cyfrowa, w jaki sposób edukacja, gospodarka i pokój mogą zyskać dzięki cyfryzacji? Wyzwania, które uniemożliwiają pełne skorzystanie z możliwości transformacji cyfrowej. Analiza sposobów redukcji szkód, zapobiegania cyberatakom i ochrony praw człowieka w sieci. W kierunku lepszej cyfrowej przyszłości. Co zrobić teraz, aby jutro było lepsze? Sposoby działania dla zapewnienia bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego środowiska cyfrowego poprzez synergię pomiędzy obecną i następną generacją ekspertów i liderów.

Kolejne dwie debaty z udziałem przedstawicieli IGF Youth Polska odbędą się 30 listopada. Pierwsze spotkanie z udziałem Emilii Zalewskiej to rozmowa pomiędzy Vintonem Cerfem - współtwórcą TCP/IP i laureatem nagrody Turinga (2004) - a młodymi ludźmi na temat przyszłego rozwoju Internetu i  sieci interplanetarnych. Celem sesji jest zapewnienie młodym ludziom przestrzeni do wypowiedzi na temat tego, jakiej przyszłości chcą dla Internetu oraz jakie dostrzegają potencjalne problemy związane z jego rozwojem. Sesja będzie miała charakter nieformalny, zachęcający do nieszablonowego myślenia.

Drugie spotkanie 30 listopada, w którym udział wezmą Emilia Zalewska i Piotr Słowiński z NASK, będzie miało na celu przedstawienie uczestnikom IGF 2022 wybranych inicjatyw młodzieżowych działających przy IGF oraz wskazanie im, jak mogą do nich dołączyć. Do wystąpienia na sesji zostali zaproszeni również przedstawiciele krajów - gospodarzy ubiegłorocznego, tegorocznego i przyszłorocznego IGF. Organizatorzy chcą zaangażować uczestników i prelegentów w otwarty dialog na temat przyszłości zaangażowania młodych ludzi w IGF oraz tego jak tworzyć programy młodzieżowe.

Dwie debaty z udziałem ekspertów NASK odbędą się również 1 grudnia. Podczas pierwszego ze spotkań, w którym udział weźmie Emilia Zalewska, uczestnicy będą rozmawiać o tym, jakie środki należy podjąć, aby suwerenność cyfrowa nie zmieniła się w nadużywanie praw człowieka? W jaki sposób młodzi ludzie mogą zaangażować się w ograniczanie obecnych, szkodliwych trendów do fragmentacji Internetu? W ramach tej sesji przedstawiciele różnych środowisk zaprezentują uczestnikom swoje stanowiska na temat zjawiska ,,Spliternetu” i suwerenności cyfrowej.

Ostatnia debata z udziałem przedstawicieli NASK – Anny Rywczyńskiej, kierownika Zespołu Edukacji Cyfrowej oraz Emilii Zalewskiej, odbędzie się również 1 grudnia. Spotkanie będzie dotyczyło badania, które w 2022 r. zostało przeprowadzone przez Dynamic Coalition IS3C (Internet Standards, Security and Safety) i m. in. NASK oraz Youth IGF Poland na temat luki pomiędzy rzeczywistymi kompetencjami młodych absolwentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a tym, czego oczekują od nich potencjalni pracodawcy.

Internet bezpieczny, włączający, wyrównujący szanse rozwojowe to Internet bazujący na współpracy. Forum Zarządzania Internetem to środowisko zrzeszające międzynarodowe grono ekspertów, którzy w sposób holistyczny podchodzą do wszechstronnych wyzwań globalnej sieci. A jednym z tych wyzwań, szczególnie ważnym dla NASK, jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom sieci. Zgodnie z założeniami nowej Strategii Komisji Europejskiej BIK + (Better Internet for Kids) kluczowe jest dziś takie edukowanie młodych ludzi, aby wyposażeni w kompetencje cyfrowe potrafili być świadomymi obywatelami, ale też żeby w przyszłości potrafili odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy. Problematyka wyzwań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz promocja europejskich działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa online to priorytety, z którymi jadę na IGF 2022” – mówi Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK.

Wszyscy przedstawiciele NASK uczestniczący w Szczycie Cyfrowym ONZ podkreślają, że IGF to wyjątkowa okazja do spotkania ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie z całego świata. Daje to możliwość spojrzenia na kwestie związane z bezpieczeństwem online z szerszej, międzynarodowej perspektywy oraz pozwala na nowe partnerstwa, wspólne inicjatywy dla skuteczniejszego przeciwdziałania internetowym zagrożeniom.  

Zachęcamy do śledzenia informacji o IGF 2022 w Etiopii na kanałach social mediów NASK oraz na stronie wydarzenia: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2022