Kolejny etap projektu „Paszportyzacja polskiej żywności” – ankieta dla konsumentów

Dostęp do wiarygodnych i rzetelnych informacji o pochodzeniu produktów żywnościowych ma być zagwarantowany przez system paszportyzacji żywności, który w wersji pilotażowej powstaje w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Aktualnie można wziąć udział w ankiecie dla konsumentów, która ma za zadanie zbadać m.in. nawyki zakupowe i podejście do certyfikacji.

Polskie produkty rolno-spożywcze są cenione nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza granicami kraju. Niestety konsumenci najczęściej zdani są na mocno ograniczone informacje na temat pochodzenia i warunków uprawy roślin oraz hodowli zwierząt, które są źródłem nabywanej żywności. Na polskim rynku brakuje systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny zbierałby dane i informował o tych kwestiach.

Dlatego w ramach pilotażu projektu „Paszportyzacja polskiej żywności” prowadzone są prace nad stworzeniem ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin. Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność produktów. Wygenerowany z systemu dokument, nazwany „paszportem”, będzie informował zainteresowanych, o tym kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną klientom. Dzięki temu konsumenci uzyskają dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i niepodrabialnych informacji o produktach żywnościowych, co w znacznym stopniu ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych.

Po przeprowadzonym w ubiegłym roku konkursie dotyczącym produkcji ziemniaków, właśnie zakończono konkurs dla producentów rozwiązań informatycznych wspierających produkcję wieprzowiny i wołowiny.

Jakie są potrzeby konsumentów

Kolejnym etapem pilotażu jest ankieta dla konsumentów, której celem jest zbadanie nawyków zakupowych, postrzegania certyfikacji oraz oczekiwań, co do zakresu informacji oraz ich prezentacji w „paszporcie”. Z uwagi na fakt, iż pilotaż projektu obejmuje rynek ziemniaka oraz mięsa wołowego i wieprzowego, część pytań dotyczy tych konkretnych produktów.

Wśród poruszanych w ankiecie zagadnień są m.in. nawyki zakupowe, certyfikaty i aplikacja. Ankietowani pytani są o to, co ma dla nich znaczenie przy zakupie żywności i gdzie robią zakupy. Pojawia się też pytanie, czy często kupują produkty oznaczone certyfikatami i czy sprawdzają skład produktów. W ankiecie zawarte są też bardziej szczegółowe pytania dotyczące zakupów ziemniaków i mięsa.

Ankieta, dostępna na stronie, jest anonimowa. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych.

Ankieta – jeden z etapów projektu

Inicjatorem projektu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym – Łukasiewicz PIT.

We wstępnej fazie projektu przeprowadzono szereg prac analitycznych, teraz czas na prace badawcze z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych technologii. Projekt pomoże sprawdzić, czy wprowadzenie systemu IT gromadzącego kompletną informacje o produkcji jest możliwe.