Nowa edycja programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa skupia liderów wielu kluczowych sektorów gospodarki w celu wzmacniania odporności na zagrożenia występujące w internecie.

16 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w nowej formule programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC), koordynowanego przez NASK-PIB. Inicjatywa została stworzona w celu wymiany dobrych praktyk i zacieśnienia współpracy w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele podmiotów z wielu strategicznych sektorów gospodarki, a prelegentami byli eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa, cyberpolicy oraz budowania świadomości w tych obszarach.

Zamierzeniem PdC jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia poszczególnych podmiotów oraz wzmacnianie i rozwijanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Realizowane to będzie poprzez propagowanie idei bezpieczeństwa w sferze cyfrowej, budowanie świadomości i wzmacnianie kompetencji. Przyczyni się to do lepszego reagowania na pojawiające się wyzwania i zagrożenia.

Spotkanie stanowi początek opartej na zaufaniu i wymianie informacji współpracy na rzecz wzmacniania odporności Polski poprzez budowanie dojrzałości poszczególnych sektorów gospodarki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Reprezentowane były m.in. sektory: finansowy, energetyczny, telekomunikacyjny, administracji publicznej  i opieki zdrowotnej.

Konferencję otworzył dyrektor Pionu CSIRT NASK Maciej Siciarek. Jak zauważył, „Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa to inicjatywa mająca na celu stworzenie solidnej sieci współpracy. Naszym celem jest podniesienie poziomu ochrony przed atakami w cyberprzestrzeni oraz wspieranie sektorów gospodarki we wdrażaniu skutecznych rozwiązań. Dzięki temu partnerstwu stworzymy bardziej bezpieczne środowisko cyfrowe”.

Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat nowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, zmianach wprowadzanych przez dyrektywę NIS2, a także krajobrazie polskiego internetu na podstawie najnowszego raportu CERT Polska. Mieli również okazję zapoznać się z prowadzonymi przez NASK-PIB inicjatywami, takimi jak System S46 czy program certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

PdC skierowane jest do podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, również tych, które zostaną do niego włączone po planowanej nowelizacji odnośnej ustawy. Jest on odpowiedzią na podnoszoną na forum publicznym potrzebę regularnych spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Mając na uwadze zwiększającą się liczbę incydentów oraz ich destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych organizacji, konieczne jest zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony systemów informacyjnych.

Członkostwo w PdC zapewnia dostęp do specjalistycznych szkoleń i warsztatów, umożliwiających zwiększenie kompetencji oraz zdobywanie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach inicjatywy organizowane będą regularne spotkania, które służyć będą wymianie wiedzy, najlepszych praktyk oraz zacieśnianiu międzysektorowej współpracy.

Podmioty zainteresowane dołączeniem do programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na jego temat prosimy o kontakt pod adresem pdc@nask.pl.