Kwantowy generator liczb losowych będzie testowany w NASK

Rozwiązanie wykorzystujące zjawiska kwantowe do wytwarzania liczb losowych powstaje w ramach wspólnego projektu naukowców z Instytutu Optoelektroniki WAT, TELDAT i NASK. Kwantowy sprzętowy generator liczb losowych, który niebawem trafi do testów w NASK, stworzy nową możliwość uniezależnienia użytkowników od dostępnych software’owych rozwiązań generujących liczby losowe przy pomocy algorytmów.

Głównym celem projektu „Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych” (OptoKrypt) jest opracowanie nowoczesnych technologii optycznej kryptologii kwantowej do ochrony wymiany danych w sieciach teleinformatycznych, służących bezpieczeństwu i obronności państwa.

Do wykorzystania w wojsku i w finansach

Kwantowy sprzętowy generator liczb losowych, który powstał w ramach projektu, jest bardzo ważnym elementem systemu do dystrybucji klucza kwantowego, ale nie tylko. Kwantowy generator liczb losowych będzie mógł być wykorzystywany w rozwiązaniach kryptograficznych stosowanych w sektorze wojskowym, ale również jako źródło entropii dla sektora finansowego czy branży telekomunikacyjnej. Jego premiera odbyła się w dniach 5-8 września 2023 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2023 w Kielcach.

Zastosowanie nowej technologii do ochrony przesyłanych danych

Państwowy Instytut Badawczy NASK w ramach projektu OptoKrypt zajmuje się przede wszystkim oceną możliwości zastosowania technologii generacji liczb losowych (KGLL) i kwantowej wymiany klucza (SDKK) do ochrony danych przesyłanych w sieci telekomunikacyjnej. W tym celu m.in zbudowano środowisko laboratoryjne do dystrybucji klucza szyfrowania z wykorzystaniem technologii kwantowej, wykorzystujące zarówno opracowywane w projekcie rozwiązania, jak i urządzenia, które stosowane są w NASK-PIB w celu świadczenia usług teletransmisji danych. Opracowano również oprogramowanie pozwalające na integrację systemu kwantowej wymiany klucza z systemami transmisji danych w sieci NASK-PIB.

Prototypowy kwantowy generator liczb losowych trafi po targach w Kielcach do testów w laboratorum NASK.

W ramach wspólnego projektu NASK angażuje się również w przygotowanie procesu certyfikacji urządzeń kwantowych. Przeprowadzona została m.in. analiza metod i technik badania bezpieczeństwa wyrobów (urządzenia, produkty, usługi), wykorzystujących kryptografię kwantową, oraz analiza programów certyfikacji wyrobów wykorzystujących kryptografię kwantową. Docelowo w ramach projektu planowane jest wytworzenie m.in. specyfikacji wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń składowych systemu kwantowej wymiany klucza (Common Criteria) – podkreśla kierownik projektu Michał Marks, kierownik Pionu Obliczeń Chmurowych i Inteligentnych Sieci w NASK.

Generator powstał w ramach projektu „Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych” realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną (lider) w konsorcjum z TELDAT i Państwowym Instytutem Badawczym NASK finansowanego przez NCBiR (konkurs 1/SZAFIR/2020).