Powstał raport na temat wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki jest realny obraz zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni w świetle postępowań karnych, realizowanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, było celem opublikowanego niedawno raportu „Wykorzystywanie seksualne dzieci. Analiza akt postępowań karnych ze szczególnym uwzględnieniem roli biegłych powoływanych w tych postępowaniach. Cz. I. Teoretyczna” autorstwa Katarzyny Staciwy.

Cykliczna analiza akt postępowań karnych, dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w cyberprzestrzeni została zaproponowana przez autorkę opublikowanego raportu jako jedno z przedsięwzięć, które powinno zostać ujęte w planie działania Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości we wrześniu 2021 r.

Raport „Wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni. Analiza akt postępowań karnych ze szczególnym uwzględnieniem roli biegłych powoływanych w tych postępowaniach. Cz. I. Teoretyczna”, to efekt wielomiesięcznej pracy. Jej celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki jest realny obraz zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni w świetle postępowań karnych, realizowanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości? Analiza akt w siedzibie IWS trwała od lipca do października 2022 r. Zespół badawczy przeanalizował 220 postępowań karnych z lat 2020-2022, udostępnionych przez 52 sądy z całego kraju.

Zgodnie z przesłaniem publikacji, powstała ona w trosce o dzieci pokrzywdzone w wyniku wykorzystywania seksualnego w cyberprzestrzeni, w przypadku których krajowa i międzynarodowa reakcja okazała się nieskuteczna. Z tego powodu znalazło się w niej obszerne wyjaśnienie teoretycznych zagadnień, pozwalające na zaprezentowanie CZ. II. Praktycznej raportu we właściwym kontekście. Ta część zostanie w pierwszej kolejności przekazana przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, z założeniem, że przedstawione w niej wyniki analizy będą przedmiotem dedykowanych szkoleń, warsztatów, a także dyskusji na temat możliwości podjęcia rekomendowanych w raporcie działań. W następnej kolejności planowane jest dotarcie – na podobnych zasadach – do środowiska biegłych z wymienionych w raporcie specjalności.