Dyskusja: cyfrowa szkoła jest otwarta na nowe technologie i odporna na cyberzagrożenia

– Szkoła cyfrowa to szkoła otwarta na nowe technologie, nowe rozwiązania, która zapewnia równość w dostępie do edukacji, a także szkoła bezpieczna, odporna na cyberzagrożenia, z którymi musimy się mierzyć – mówiła Magdalena Wilczyńska, Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK, podczas drugiej edycji konferencji edukacyjnej CEE Edu Digital Summit.

Magdalena Wilczyńska razem z innymi ekspertami wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczna cyfrowa szkoła – fake newsy, cyberuzależnienia i cyberochrona”. Paneliści przyglądali się najważniejszym zagrożeniom, z którymi przychodzi się mierzyć uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zastanawiali się, jak zapewnić młodym ludziom kompetencje niezbędne do odpowiedzialnego poruszania się w sieci.

Szkoła jest jednym z miejsc, w których młodzi ludzie powinni zdobywać wiedzę na temat cyberzagrożeń. Jednak coraz więcej nauczycieli mówi, że nie ma przygotowania do edukowania na temat zagrożeń w sieci.

– O edukacji medialnej, a właściwie o myśleniu krytycznym, błędach poznawczych musimy rozmawiać na wielu różnych lekcjach. A do tego trzeba mieć nauczycieli, którzy czują się bezpiecznie z przekazywaniem tej wiedzy. To są czasem bardzo trudne lekcje, podczas których podważamy treści podręcznikowe

– podkreśla Wilczyńska.

Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK zwróciła też uwagę, że problemem są nie tylko niewystarczające kompetencje nauczycieli.

– Będą miejsca, gdzie problemem jest brak gniazdek na sali lekcyjnej, a nie brak kompetencji

– powiedziała.

Wilczyńska zwróciła również uwagę na to, że młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu w internecie. Z najnowszego badania NASK „Nastolatki 3.0” wynika, że młodzi ludzie używają smartfonów i komputerów przez średnio 6 godzin dziennie, co skutkuje przebodźcowaniem i wzrostem poziomu uzależnień. Problemem jest też brak reakcji na patologiczne treści.

– Należy uczyć zgłaszania, reagowania, ponieważ większość osób w ogóle nie reaguje na te treści. Po pierwsze nie wiedzą, gdzie je zgłaszać, a po drugie do mowy nienawiści i cyberbullyingu młode osoby podchodzą jak do czegoś, co jest elementem internetu

– uważa Wilczyńska.

Konferencja CEE Edu Digital Summit odbyła się 25 marca br. w Warszawie.