Dr Michał Wroński z NASK otrzymał prestiżowe stypendium ministra nauki

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Kryptologii NASK zdobył prestiżowe stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane wybitnym, młodym naukowcom. – To stypendium utwierdza mnie w przekonaniu, że moja praca naukowa ma sens i jest dostrzegana z zewnątrz – komentuje dr Michał Wroński.

Czasem zastanawiam się, pewnie jak większość naukowców, czy moje badania idą w dobrą stronę. Uzyskanie stypendium potwierdza, że obrana przeze mnie droga jest właściwa – dodaje.

Michał Wroński specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie kryptograficznym. Obronił doktorat na Wojskowej Akademii Technicznej w 2018 r., skupiając się na przyspieszeniu obliczeń na krzywych eliptycznych. Badał też kryptografię opartą na izogeniach oraz ataki kanałem bocznym. Jego badania przyniosły pierwsze praktyczne wyniki rozwiązywania ECDLP (redukcja problemu logarytmu dyskretnego) metodami kwantowymi. Działa także jako promotor, recenzent i organizator konferencji kryptologicznych.

Zachęcam wszystkie osoby, które spełniają kryteria konkursu i posiadają już pewien dorobek, aby nie bały się składać wniosków o stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Sam wahałem się do ostatniej chwili i ledwo zmieściłem się w terminie. Spróbować zawsze warto. Nic nie stracicie, może poza chwilą czasu na przygotowanie wniosku, a zyskać można bardzo dużo – zachęca ekspert NASK.

Wniosków o przyznanie stypendium wpłynęło (w grudniu 2023 r.) do ministerstwa nauki 1708. Wyróżnienie to otrzymało 228 młodych naukowców, w tym 32 doktorantów. Stypendium, przyznawane na trzy lata, wynosi 5390 zł miesięcznie i jest wypłacane przez instytucje, które nominowały naukowców.