Dostęp do internetu

Zestaw usług niezbędnych dla jednostek naukowych i akademickich w tym również dostęp do Internetu

Dostęp do Sieci Akademickiej

Usługa Dostęp do Sieci Akademickiej jest dedykowana dla środowiska naukowego. Jej odbiorcami są instytuty badawcze oraz szkoły wyższe publiczne i prywatne. Usługa zapewnia dostęp do kompleksowych funkcjonalności przydatnych podczas prowadzenia projektów badawczych i edukacji na poziomie wyższym.

Opis usługi:

Usługa zapewnia szybki, symetryczny i nieograniczony dostęp do sieci internet wraz usługami dodatkowymi.

Przepustowość jest ustalana z jednostką naukową w oparciu o indywidualne potrzeby i jest zwykle realizowana poprzez przyłącza światłowodowe.

Jak działa usługa:

Na kompletną usługę Dostępu do Sieci Akademickiej składają się:

 • dostęp do internetu wraz z możliwością
  • używania stałych publicznych adresów IPv4 z puli adresów przydzielonej NASK,
  • używania stałych publicznych adresów IPv6 z puli adresów przydzielonej NASK,
  • udostępnienia serwerów nazw primary dla 1 nazwy domeny,
  • udostępnienia serwerów nazw secondary dla maksymalnie 5 nazw domen,
  • obsługi protokołu BGP,
  • dostępu do standardowych statystyk wykorzystania łącza na odcinku od Urządzenia Pomocniczego udostępnionego w MUU do routera brzegowego Sieci NASK,
  • gwarancja jakości Usługi (SLA) przypisana do danej Opłaty abonamentowej,
 • możliwość ustanawiania połączeń bezpośrednich pomiędzy jednostkami naukowymi i użytkownikami o podwyższonej jakości w ramach Sieci PIONIER i europejskiej sieci Geant2,
 • udzielanie certyfikatów kwalifikowanych dla usług www i poczty elektronicznej udostępnianych w ramach Sieci PIONIER,
 • usługi platformy obsługi nauki PLATON:
  • Wideokonferencje - usługi wysokiej jakości połączeń wideokonferencyjnych umożliwiające ich rezerwację, przeprowadzanie, strumieniowanie oraz nagrywanie wideokonferencji. W ramach usługi dostępne są połączenia wielostronne oraz dostęp do sali wideokonferencyjnej w NASK oraz w salach innych członków Konsorcjum PIONIER,
  • Eduroam - możliwość podłączenia wewnętrznej sieci bezprzewodowej do hierarchicznego systemu autoryzacji umożliwiającego roaming pomiędzy bezprzewodowymi sieciami naukowymi
  • w kraju i na świecie,
  • Obliczenia Kampusowe - zasoby obliczeniowe i aplikacje centralne udostępniane w ramach klastra obliczeniowego,
  • Powszechna Archiwizacja - rozproszony system archiwizacji danych,
  • Naukowa Interaktywna Telewizja HD – wyposażenie studia, sprzęt audiowizualny oraz system dystrybucji i archiwizacji materiałów telewizyjnych wytworzonych oraz posiadanych przez jednostkę naukową.
 • usługi platformy MAN-HA

Korzyści z usługi:

 • wysoka jakość i szybki dostęp do krajowych i światowych zasobów internetu,
 • niezawodność i wysoka dostępność usługi wynikająca z gwarancji SLA,
 • bezpieczna i wydajna sieć szkieletowa
 • możliwe różne technologie dostępowe
 • dostępność wszystkich usług w sieci internet
 • bezpłatny dostęp do unikalnych usług dedykowanych dla jednostek naukowych
 • bezpośrednie wsparcie techniczne inżynierów NASK oraz szybka, fachowa pomoc zapewniona przez specjalistów NASK w trybie 24/7
 • bieżący monitoring obciążenia łączy szkieletowych oraz punktów styku z sieciami największych krajowych i międzynarodowych operatorów.