Sieci korporacyjne

Usługa Ethernet VPN polega na zestawieniu pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w sieci NASK logicznych połączeń o ściśle określonych parametrach w topologii full mesh

Opis usługi:

Usługa Ethernet VPN, polega na zestawieniu pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w sieci NASK logicznych połączeń o ściśle określonych parametrach w topologii full mesh (połączenie typu „każdy z każdym”).

Jak działa usługa:

Usługa Ethernet VPN realizowana jest w technologii Ethernet - jako transparentne kanały łączące sieci lokalne. W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa i ciągłości jej działania w zależności od potrzeb Klienta, NASK zestawia dowolną liczba VLAN-ów bądź w trybie tunelowania (Q-in-Q). Sieci korporacyjne Ethernet VPN w NASK należą do sieci typu MAN/WAN. Platformę sprzętową do ich świadczenia stanowi system radiowy Cambridge Broadband VectaStar oraz światłowodowa sieć Gigabit Ethernet.

NASK oferuje połączenia o przepustowości do 1 Gbps przy zastosowaniu fizycznych interfejsów 10 Mbps, 100 Mbps i 1 Gbps.

Przedsiębiorstwa korzystające z usługi Ethernet VPN w NASK mają do wyboru trzy rodzaje połączeń:

pojedynczy VLAN wiele VLAN-ów tryb tunelowania (Q-in-Q)
porty urządzeń brzegowych przedsiębiorstwa łączone są transparentnymi kanałami Ethernet; na takich łączach nie ma możliwości zestawiania VLAN-ów pomiędzy portami brzegowymi urządzeń przedsiębiorstwa zestawianych jest wiele VLAN-ów w standardzie 802.1q; numery VLAN-ów narzuca operator, dodatkowo urządzenia brzegowe przedsiębiorstwa muszą komunikować się z siecią operatora wykorzystując protokół 802.1q NASK tuneluje połączenie pomiędzy portami urządzeń brzegowych przedsiębiorstwa; Klient ma możliwość dowolnego zestawiania VLAN-ów w standardzie 802.1q oraz swobodnego ustalania numerów VLAN

 

Korzyści:

Wirtualne sieci korporacyjne Ethernet VPN kierujemy do przedsiębiorstw, dla których bezpieczna i niezawodna transmisja danych pomiędzy oddziałami jest kluczowym czynnikiem sukcesu prowadzonej działalności. Jest to usługa dedykowana szczególnie firmom o rozproszonej strukturze. Ze względu na elastyczność i różne warianty świadczenia usługi, sieć Ethernet VPN realizowana przez NASK stanowi doskonałe rozwiązanie również dla operatorów teleinformatycznych. Dzięki wysokim parametrom jakościowym NASK zapewnia swoim Klientom najwyższy poziom usług realizowanych na bazie tej sieci.