Studia

Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN).

10 czerwca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN na rok akademicki 2024/2025.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji:
10 - 21 czerwca 2024 r. – składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów,
26 czerwca - 12 lipca 2024 r. – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami Szkoły Doktorskiej TIB PAN,
16 lipca 2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej TIB PAN.

NASK jest jednym z partnerów współtworzącychSzkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN),prowadzącą kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 •    informatyka techniczna i telekomunikacja,
 •    inżynieria biomedyczna,
 •    nauki medyczne.

Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk technicznych, inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych, obejmujące m.in. sztuczną inteligencję, systemy teleinformatyki, cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

Szkołę Doktorską TIB PAN tworzą:

 •    Instytut Badań Systemowych PAN,
 •    Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
 •    Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 •    Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
 •    Instytut Podstaw Informatyki PAN,
 •    Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (koordynator Szkoły),
 •    Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK,
 •    Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa osiem semestrów i jest prowadzone zgodnie z obowiązującym w szkole programem kształcenia i indywidualnym programem badawczym. Dwa pierwsze semestry obejmują wykłady wspólne dla wszystkich doktorantów, w ramach semestrów od trzeciego do ósmego doktorant realizuje indywidualny program badawczy, pod kierunkiem promotora.

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, zasad rekrutacji oraz regulamin Szkoły Doktorskiej TIB PAN są dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.