Czy jesteśmy gotowi na cyfrową rewolucję? Premiera raportu Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018

Przegląd najważniejszych wydarzeń i inicjatyw z zakresu policy to główny cel raportu Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018, którego premiera odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku. Prezentacji raportu towarzyszyć będzie dyskusja „Rewolucja przemysłowa 4.0 – wyzwania społeczne i gospodarcze”. Wydarzenie będzie również okazją do uruchomienia nowej odsłony strony www.cyberpolicy.nask.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa w aspekcie strategicznym, regulacyjnym i organizacyjnym.

Przygotowanie raportu to jeden z efektów działań NASK PIB, który obok swojego potencjału technologicznego i badawczego, rozwija również kompetencje na poziomie policy. Ta działalność to odpowiedź na wyzwania rewolucji cyfrowej, która wymaga holistycznego spojrzenia, interdyscyplinarnego podejścia oraz planowania na poziomie strategicznym.

Rok 2018 był przełomowy dla cyberbezpieczeństwa w Polsce. Przyjęcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie nowych przepisów o ochronie danych osobowych było bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Unia Europejska kontynuowała wysiłki związane z budową bezpiecznego Jednolitego Rynku Cyfrowego (m.in. negocjacje Cybersecurity Act) oraz rozpoczęła prace nad tematyką sztucznej inteligencji i dezinformacji.

W raporcie chcemy przybliżyć najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz pokazać, jak kształtuje się dyskusja w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii na świecie. Dokument wskazuje również przed jakimi nowymi wyzwaniami stajemy – mówi Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK PIB.

A wyzwań z pewnością nie zabraknie. Wprowadzenie certyfikacji cyberbezpieczeństwa czy negocjacje rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa to tylko niektóre tematy związane z postępującą rewolucją przemysłową 4.0. Dlatego prezentacja raportu będzie punktem wyjścia do dyskusji nad wyzwaniami, które czekają na nas w tym roku.

Rewolucja przemysłowa 4.0 – wyzwania społeczne i gospodarcze

Wykład pt. „Przemysł 4.0 i rewolucja cyfrowa jako wyzwanie dla sektora prywatnego i publicznego” wygłosi dr hab. Rafał Mrówka, kierownik programu MBA-SGH, profesor w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. O wyzwaniach społecznych i gospodarczych związanych z rewolucją przemysłową, dyskutować będą Karol Okoński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa; Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacyjności; dr hab. Renata Włoch, koordynatorka DELab UW i koordynatorka programu Society in Digital Age oraz wspomniany dr hab. Rafał Mrówka.

CyberPolicy – współtworzymy cyfrową rewolucję

CyberPolicy to portal, na którym publikowane są analizy dokumentów strategicznych, omówienia obowiązujących aktów prawnych, a także opis dobrych praktyk oraz inicjatyw z całego świata. Jest to centrum analiz strategicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Publikacje dostępne na portalu opisują cyfrowe zmiany i dotyczą tematów, w których przenikają się prawo, wiedza akademicka i najnowsze osiągnięcia techniczne.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wysłać zgłoszenie na adres: cyberpolicy@nask.pl.

Zobacz: https://cyberpolicy.nask.pl