Premiera raportu "Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018"

Czy jesteśmy gotowi na cyfrową rewolucję? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy konferencji, która odbyła się 8 kwietnia w NASK PIB. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja raportu „Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018”, który stanowił omówienie najważniejszych wydarzeń i inicjatyw minionego roku w cyberprzestrzeni na poziomie policy.

Cyberbezpieczeństwo to dzisiaj nie tylko kwestia przemysłu czy edukacji. To problem cywilizacyjny, który dotyka niemal wszystkich dziedzin życia, ale też wpływa na jednostki i większe społeczności – powiedział zastępca dyrektora NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacyji Krzysztof Silicki, który przywitał uczestników wydarzenia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, biznesu, środowiska akademickiego, mediów oraz NASK.

Pierwszy raport z zakresu cyberpolicy

Raport to jeden z efektów działań NASK PIB, który obok swojego potencjału technologicznego i badawczego, rozwija również kompetencje na poziomie policy. Dlatego przygotowany po raz pierwszy dokument opisuje cyfrowe zmiany i dotyczy tematów, w których przenikają się prawo, wiedza akademicka i najnowsze osiągnięcia techniczne. Obejmuje działania podejmowane w tym zakresie nie tylko w Polsce, ale również Unii Europejskiej, NATO, ONZ czy OBWE.

Obszerne fragmenty raportu omówił Zespół Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii NASK pod kierownictwem Magdaleny Wrzosek. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, założenia strategii AI w Polsce, Cybersecurity Act, dezinformacja na poziomie europejskim czy budowania zaufania w cyberprzestrzeni.

Wykład o Przemyśle 4.0 oraz debata ekspercka

O wpływie postępującej cyfryzacji na biznes opowiedział dr hab. Rafał Mrówka, kierownik programu MBA-SGH, profesor w Katerze Teorii Zarządzania SGH. W swoim wystąpieniu  „Przemysł 4.0 i rewolucja cyfrowa jako wyzwanie dla sektora prywatnego i publicznego” wskazał na wyzwania związane m.in. z mechanizacją, sztuczną inteligencją i nowymi technologiami. Podkreślił, że nie może być mowy o bezpiecznej cyberprzestrzeni bez samoregulacji i brania odpowiedzialności przez wielkie firmy.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w której udział wzięli:

  • Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. Cyberbezpieczeństwa
  • Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK PIB ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacyjności
  • dr hab. Rafał Mrówka, kierownik programu MBA-SGH, profesor w Katerze Teorii Zarządzania SGH
  • dr hab. Renata Włoch, koordynatorka DELab UW oraz programu Society in Digital Age

Rozmówcy zwrócili uwagę, że rozwój technologiczny i cyberbezpieczeństwo są problemami interdyscyplinarnymi, wymagającymi zaangażowania nie tylko specjalistów z wielu dziedzin, ale również współpracy na poziomie państw. Szczególnie dotyczy to Unii Europejskiej, która powinna dbać o to, by ciągle być partnerem dla takich potęg gospodarczych i technologicznych jak Chiny czy USA.

Ważnym elementem jest również edukacja i podnoszenie świadomości społecznej. – W dzisiejszym świecie, gdy nie masz pojęcia o zagrożeniach pochodzących z sieci, sam również stajesz się zagrożeniem dla innych w obszarze cyberbezpieczeństwa – podkreślił Krzysztof Silicki.

CyberPolicy – współtworzymy cyfrową rewolucję

CyberPolicy to portal, na którym publikowane są analizy dokumentów strategicznych, omówienia obowiązujących aktów prawnych, a także opis dobrych praktyk oraz inicjatyw z całego świata. Jest to centrum analiz strategicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Publikacje dostępne na portalu opisują cyfrowe zmiany i dotyczą tematów, w których przenikają się prawo, wiedza akademicka i najnowsze osiągnięcia techniczne.