Prezentacja rezultatów projektu Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa na międzynarodowej konferencji ICMCIS 2019

NASK uczestniczył w konferencji ICMCIS 2019, która odbyła się w Budvie (Czarnogóra) w dniach 15-16 maja. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji była profesor Milica Pejanović-Djurišić, stały przedstawiciel Czarnogóry w ONZ, a przewodniczącym Komitetu Sterującego dr Peter Lenk z NATO Communications and Information Systems Agency (NCIA).

Konferencję otworzyli: Predrag Bošković , Minister Obrony Czarnogóry oraz dwóch przedstawicieli NATO Science and Technology Organization (STO): dr Pavel Zůna, dyrektor NATO Collaboration Support Office i dr Michael Wunder, przewodniczący NATO STO Information Systems Technology Panel.

Konferencja ICMCIS jest organizowana już od 20-stu lat przez przedstawicieli środowisk naukowych z krajów strefy NATO. Inicjatorem i gospodarzem pierwszej konferencji była Polska. Tematyka wydarzenia obejmuje między innymi zagadnienia sieci teleinformatycznych, w tym cyberbezpieczeństo, protokoły komunikacyjne, informatyczne systemy wspomagania decyzji, Internet Rzeczy. Szczególna uwaga jest zwrócona na innowacyjne koncepcje i technologie informacyjne mające istotne znaczenie dla realizacji celów NATO i jej państw członkowskich.

- Dla naszego Instytutu jest to interesująca platforma wymiany doświadczeń, prezentacji wyników badań oraz budowy konsorcjów dla przyszłych krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa - mówi prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Zastępca Dyrektora NASK ds. Naukowych, członek Komitetu Sterującego ICMCIS.

W ramach kolejnych edycji konferencji coraz częściej prezentowane są wyniki prac międzynarodowych zespołów działających w programach badawczych NATO oraz dużych projektów krajowych, w tym ukierunkowanych na zwiększanie zdolności szybkiego wykrywania i skutecznego reagowania na zagrożenia cybernetyczne.

- Dla badaczy z NASK była to okazja zaprezentowania w gronie międzynarodowym wybranych wyników prac badawczych wykonanych w projekcie ,,Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC)” finansowanym przez NCBiR - mówi prof. Marek Amanowicz, kierownik projektu NPC i członek Komitetu Sterującego ICMCIS. - Wszystkich zainteresowanych tematyką systemów i technologii informacyjnych oraz ich zastosowań zapraszamy w maju 2020 roku do Naval Event Center w Amsterdamie. Gospodarzem dwudziestej pierwszej edycji konferencji ICMCIS będzie Ministerstwo Obrony Holandii – dodaje prof. M. Amanowicz.