Cyberbezpieczeństwo - nowe studia podyplomowe NASK i Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK uruchamia nowe studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo. Studia obejmują zagadnienia techniczne, prawne i organizacyjne, związane z ochroną przed zagrożeniami komputerowymi. Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo podzielone są na dwa etapy. Etap pierwszy o specjalności Administrator Bezpieczeństwa Sieci trwa 2 semestry. Po jego ukończeniu studia mogą być kontynuowane na 1-semestralnych specjalnościach: Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Inżynier Bezpieczeństwa Sieci.

Program studiów obejmuje zagadnienia techniczne i procedury organizacyjne, związane z zabezpieczaniem danych i ochroną sieci komputerowych. Dodatkowo słuchacze trzeciego semestru, zapoznają się bardziej szczegółowo z wybranymi zagadnieniami. Przykładowo w ramach specjalności Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego prowadzone będą zajęcia z kryminalistyki cyfrowej oraz zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa. Natomiast na specjalności Inżynier Bezpieczeństwa Sieci słuchacze będą uczyć się zaawansowanej kryptografii oraz przeprowadzania testów penetracyjnych.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz specjalistów z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Słuchaczem może stać się osoba, która ukończyła studia co najmniej na poziomie inżynierskim/licencjackim. Wymogiem jest umiejętność programowania w dowolnym języku. Cena za semestr wynosi 5200 zł. Zgłoszenia należy składać w Biurze Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Dodatkowe informacje o programie studiów i rekrutacji można znaleźć pod adresem: http://podyplomowe.wi.pb.edu.pl/cyberbezpieczenstwo/