3.4 start!

To nie ulega wątpliwości: jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji. Zachęcimy Polaków, by chcieli i umieli z niej w pełni korzystać. Startujemy!

Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych – to działania, które realizować będzie Ministerstwo Cyfryzacji do czerwca 2021 r. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został oceniony pozytywnie, a umowa na realizację jest już podpisana. NASK Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem projektu i będzie bezpośrednio zaangażowany w jego realizację.
Czym będziemy się zajmować?
Już dziś Polacy drogą elektroniczną mogą korzystać z ponad 580 usług, które oferuje im administracja. A kolejne e-usługi już wkrótce. Głównym problemem, na jaki odpowiada nasz projekt, jest niewystarczająca świadomość i umiejętności Polaków w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Chcemy przekonać, że korzystanie z Internetu ma wiele zalet. Ułatwia życie, załatwienie wielu spraw czyni prostszym i mniej czasochłonnym. Będziemy podpowiadać jak bezpiecznie surfować po sieci i chronić swoje dane. Udowodnimy rodzicom, że programowanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać i że warto zainteresować tym tematem dzieci.
Zrealizujemy cztery ogólnopolskie kampanie o dużym zasięgu. Wyodrębniliśmy obszary, na których skoncentrujemy nasze działania:

  • JAKOŚĆ ŻYCIA: Zależy nam na tym, aby poprzez kampanie, zachęcić Polaków do korzystania z nowoczesnych technologii. Chcemy przekonać nieprzekonanych, że znacząco mogą one poprawić jakość ich życia,
  • E-USŁUGI PUBLICZNE: Dzięki kampaniom chcemy przekonać Polaków, że zamiast stać w kolejce w urzędzie, wiele spraw mogą załatwić bez wychodzenia z domu,
  • BEZPIECZEŃSTWO W SIECI: Za cel postawiliśmy sobie również wzrost świadomości Polaków w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Chcielibyśmy, aby nie tylko zdawali sobie sprawę z możliwych zagrożeń, ale – w razie konieczności – potrafili sobie z nim radzić,
  • PROGRAMOWANIE: Programowanie? To łatwiejsze, niż myślisz – chcielibyśmy, aby po realizacji naszego projektu większość Polaków tak właśnie myślało.

Aby dotrzeć do możliwie najszerszej grupy osób wykorzystamy m.in. radio, telewizję, prasę, internet, media społecznościowe i działania komunikacyjne. Zorganizujemy konkurs dla organizacji pozarządowych, warsztaty z programowania dla dzieci i rodziców, stworzymy mobilną aplikację.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-kompetencje-spoleczenstwa

Informacje o projekcie:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie: 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych
Lider: Ministerstwo Cyfryzacji
Partner: NASK-PIB