Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i korzystania z usług w internecie, prawa konsumentów do uczciwego przetwarzania danych osobowych, cyberbezpieczeństwo kluczowych usług dla społeczeństwa - to tylko niektóre tematy, którym będzie poświęcona 10. jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywająca się w dniach 14-16 maja w Katowicach. NASK jest partnerem wydarzenia.

W tegorocznym programie konferencji wiele miejsca zajmują debaty związane z nowymi technologiami, rozwojem szerekopasmowego internetu, przyszłości usług telekomunikacyjnych z naciskiem na dostępność, bezpieczeństwo, jakość usług i prawa konsumentów. Świat, w tym Polska, musi nadążać za postępującym błyskawicznie rozwojem techniki i rynku usług cyfrowych. Dostosowania do aktualnych wyzwań wymaga prawo, stąd nowe akty prawne, które w tym roku powinny wejść w życie na poziomie Unii Europejskiej i Polski. Najważniejsze z nich to: NIS - dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (network and information security), RODO - rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Te akty prawne mają za zadanie uporządkowanie odpowiedzialności różnych podmiotów, które do tej pory niezależnie od siebie działały na rzecz bezpieczeństwa i praw użytkowników sieci. W ich wyniku współpraca w obrębie krajów członkowskich i w ramach całej UE ma stać się bardziej wydajna, co przełoży się na wyższy poziom wspólnego bezpieczeństwa.

Państwowy Instytut Badawczy NASK zwraca też uwagę na konieczność działań integrujących społeczność użytkowników poprzez budowanie partnerstwa i współpracy w ramach nowych regulacji prawnych.   Dyrektywa NIS oraz projekt implementującej ją ustawy definiuje obszary odpowiedzialności zespołów CSIRT poziomu krajowego. Zespół CSIRT GOV w ABW ma odpowiadać za urzędy administracji centralnej i infrastrukturę krytyczną. Będzie też monitorować i minimalizować zagrożenia o charakterze terrorystycznym, niezależnie od tego jakiego podmiotu zagrożenie dotyczy. Zespół CSIRT MON będzie odpowiedzialny  za analizę incydentów i monitorowanie zagrożeń obserwowanych w ramach struktur resortu obrony narodowej. Zespołowi CSIRT NASK projekt wyznacza odpowiedzialność za konkretne podmioty, wymienione w dokumencie oraz inne spoza obszarów odpowiedzialności pozostałych dwóch zespołów CSIRT.

Aby internet mógł służyć nam wszystkim w jak najbardziej konstruktywny i bezpieczny sposób potrzebne jest również wyrównywanie dostępu do sieci i kształtowanie prawidłowych nawyków korzystania z niej od najmłodszych lat. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizują program budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach której wszystkie szkoły w Polsce otrzymają bezpłatny dostęp do internetu o przepustowości symetrycznej minimum 100/100 Mb/s (100 Mega na 100-lecie niepodległości). Program umożliwi dzieciom i młodzieży dostęp z szybkiego internetu niezależnie od miejsca zamieszkania - bezpłatnie i w bezpiecznych warunkach w szkole pod opieką nauczycieli i opiekunów. Szkoły zostaną wyposażone w wydajne narzędzie do doskonalenia nauczycieli i kształcenia uczniów w zakresie bezpiecznego i wartościowego korzystania z internetu w taki sposób. Dzięki temu zajęcia komputerowe i edukacja o internecie będą mogły odbywać się na zasadzie zajęć praktycznych.

W debatach na związane z tym zagadnieniami tematy będą brali udział eksperci NASK. W panelu zatytułowanym „Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce” weźmie udział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK. Krzysztof Silicki uczestniczyć będzie w debacie pt. „Cyberzagrożenia – świadomość, technologie, profilaktyka”, a Juliusz Brzostek w panelu „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”.

Więcej informacji: http://www.eecpoland.eu/pl/