Rynek nazw domeny .pl - raport roczny 2017

Rejestr domeny .pl w NASK opublikował swój pierwszy raport roczny „Rynek nazw domeny .pl” zawierający szczegółowe informacje podsumowujące rok 2017, w tym niepublikowane wcześniej dane.

W 2017 roku łączna liczba nazw w domenie .pl wyniosła ponad 2,54 mln i zmniejszyła się o ok. 4,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W zeszłym roku zarejestrowano prawie 900 tys. nowych nazw, co oznacza, że co ok. 40 sekund rejestrowano nową nazwę.

Zwiększyła się liczba abonentów domeny .pl – na koniec 2017 było ich ponad milion, z czego ok. 66 proc. stanowili przedsiębiorcy. Udział domeny .pl w krajowym rynku domen był najwyższy i wyniósł ponad 72 proc.

Domena .pl jest na 6 miejscu w Europie i na 10 miejscu na świecie wśród wszystkich rejestrów domen krajowych.

Cały raport dostępny jest pod adresem: https://www.dns.pl/NASK-raport-rynek-nazw-domeny-pl-2017.pdf