Eksperci NASK wyróżnieni za działalność na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Marcin Bochenek i Anna Rywczyńska zostali wyróżnieni za aktywność w budowie kompetencji cyfrowych w Polsce. Na liście 100 wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele urzędów państwowych, organizacji pozarządowych, uniwersytetów i instytucji naukowych oraz pracownicy oświaty.

Lista została ogłoszona przez grupę podmiotów zrzeszonych w Szerokim Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Nominacji do listy dokonują doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia w tej dziedzinie.

 

Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK PIB Marcin Bochenek podkreśla, że Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce stanowi dobrą platformę do współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

"Żyjemy w czasach, które najlepiej charakteryzuje chyba słowo „zmiana”. Postęp w dziedzinie rozwoju technologii ciągle nas zaskakuje, a jego skutkiem są także zmiany społeczne, cywilizacyjne. W nowym cyfrowym świecie czyhają na nas liczne zagrożenia, ale czekają także szanse. Co ważne, tych ostatnich, szans, jest znacznie więcej. Umiejętności pozwalające poruszać się w tym ciągle zmieniającym świecie są kluczowe. To zarówno umiejętności techniczne jak i zdolność do właściwego odczytania współczesnego świata, świata w którym współistnieją cyfrowa i analogowa rzeczywistość. Dziś  często ważniejsza jest nie umiejętność znalezienia informacji, a zdolność do dokonania właściwej ich selekcji, dziś istotna jest trudna umiejętność oddzielenia prawdziwych i fałszywych informacji. Dobre funkcjonowanie w świecie zmian nie jest jednak możliwe bez szerokiej współpracy osób , firm, organizacji, urzędów – mówi Marcin Bochenek. Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce buduje taką właśnie platformę porozumienia różnych  środowisk, instytucji. To próba odpowiedzi na te wzywania, które niesie współczesny cyfrowy świat". – mówi Marcin Bochenek.

Według Anny Rywczyńskiej, która swoją pracę badawczą i edukacyjną koncentruje na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, wyróżnienie oznacza, że eksperci i autorytety również dostrzegają potrzebę intensywnego rozwoju kompetencji cyfrowych najmłodszych użytkowników technologii. „Wiele się mówi o zagrożeniach w sieci. Wiemy, że internet jest narzędziem zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i wspaniałej komunikacji. Ale zdajemy sobie sprawę również z tego, że każdy może udostępnić za jego pośrednictwem treści niewłaściwe lub bardzo szkodliwe dla dzieci. Komunikacja natomiast oznacza potencjalny kontakt nie tylko z przyjaciółmi i rodziną, ale też np. z przestępcami czy osobami niebezpiecznymi. Wiemy też, że chcąc, aby młodzi ludzie korzystali z zalet internetu, musimy wspólnie pracować nad ich wszechstronnymi kompetencjami – uczyć krytycznego myślenia, wspierać ich edukację, aktywności kulturalne i społeczne, prowadzić pozytywne działania profilaktyczne i wszystko to razem może sprawić, że internet będzie narządziem wyrównującym szansę i otwierającym nieograniczone możliwości rozwoju – przypomina Anna Rywczyńska z Akademii NASK, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK. 

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce tworzy „Listę 100” po raz drugi. Poprzednia edycja listy została opublikowana w 2017 r. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest przyznawane wybranych osobom za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w okresie w roku poprzedzającego jej ogłoszenie. Wkład ten może się przejawiać m.in., poprzez działalność  edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych. Rok temu wśród wyróżnionych znalazła się dr Agnieszka Wrońska, kierująca Akademią NASK.