NASK dla WEASA 2018 – o cyberbezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach

Organizacja systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce, polityka UE w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz działalność PIB NASK – to główne tematy spotkania z międzynarodową grupą ekspertów w NASK w ramach Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej (WEASA 2018).

„Jednym z naszych priorytetów w zakresie cyberbezpieczeństwa jest budowanie bliskiego partnerstwa z instytucjami, aktywnymi w tym obszarze” – mówi Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK.

- Warunkiem skutecznego działania ekosystemu cyberbezpieczeństwa w skali Unii Europejskiej jest wysoki poziom świadomości i wiedzy na temat zagrożeń oraz narzędzi ograniczania ryzyka. Tym bardziej cieszy aktywność WEASA, która kładzie nacisk właśnie na kompetencje w obszarze technologii cyfrowych – podkreśla dyrektor Silicki. 

Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka
Tegoroczny kurs WEASA poświęcony jest polityce technologicznej (the Politics of Technology). Uczestniczy w nim 50 specjalistów - urzędników, dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych – z krajów Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Grupy Wyszehradzkiej. Dwutygodniowy program obejmuje zagadnienia, takie jak: bezpieczeństwo sieci, komunikacja w mediach społecznościowych czy wpływ zmian technologicznych na życie społeczne i polityczne (m.in. dezinformacja).

Kursy WEASA odbywają się w Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie. Fundatorami, obok Kolegium Europejskiego, są Fundacja Marshalla (The German Marshall Fund of the United States (GMF)) i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.weasa.org/