Rozpoczęło się Internet Governance Forum w Berlinie. Za rok będzie w Katowicach

Międzynarodowa konferencja o kierunkach rozwoju internetu Światowe Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum - IGF) w 2020 roku odbędzie się w Polsce. Jednak zanim to nastąpi, podczas tegorocznej edycji IGF w Berlinie, zgodnie ze zwyczajem, Polska - jako gospodarz kolejnego Forum - zorganizuje dla uczestników spotkanie zamykające.

Światowe Forum Zarządzania Internetem, które w tym roku odbywa się w dniach 25-29 listopada w Berlinie, jest inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Stanowi miejsce, w którym spotykają się ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. To międzynarodowe środowisko, gromadzące kilka tysięcy osób, przez kilka dni prowadzi dyskusję na temat możliwości i wyzwań stawianych przez internet, a także sposobów pełnego wykorzystania jego potencjału. 

Zarządzanie siecią internetową nie jest dziś zadaniem wyłącznie ekspertów technicznych. W miarę upowszechniania się internetu pojawiły się kwestie polityczne związane z jego przyszłością, dotykające właściwie wszystkich. Gdy internet stał się wszechobecny, stało się jasne, że potrzebne są szczegółowe zasady i organizacje do nadzorowania i zarządzania różnymi segmentami sieci. Wiele bieżących dyskusji nie dotyka już tylko podstawowych warstw technicznych, natomiast skupia się bardziej na treściach pojawiających się w sieci. Pojawiają się tutaj kwestie związane z ochroną danych i wolnością wyrażania opinii oraz wyzwania pokazujące konflikt między wprowadzaniem lokalnych regulacji a ponadnarodowym charakterem sieci.

- Internet stawia przed nami coraz więcej wyzwań. Wynikają one z dynamicznie rozwijających się nowych technologii, a także z kształtującego się na nowo porządku społecznego. Wśród zagrożeń na naszej drodze warto zwrócić uwagę na uzależnienie od internetu, manipulacje opinią publiczną z wykorzystaniem fake newsów czy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. Wszystkie te aspekty składają się na misję NASK, której nieodłącznym elementem jest walka z cyberzagrożeniami. IGF w Berlinie oraz przyszłoroczna edycja w Polsce to idealne miejsca do wymiany doświadczeń i dyskusji na ważne dla nas tematy związane z rozwojem internetu – mówi dyrektor NASK dr hab. inż. Jacek Leśkow.

Wśród poruszanych podczas IGF tematów znajdują się różne zagadnienia, dotyczące zarządzania siecią internetową, zarówno techniczne, prawne, ekonomiczne, jak i społeczne. Przedmiotem dyskusji są m.in. regulacje prawne, sztuczna inteligencja, innowacyjne technologie oraz cyberbezpieczeństwo.

Już w przyszłym roku dyskusja międzynarodowych ekspertów będzie miała miejsce w Katowicach.

- To duże wyróżnienie dla Polski, dlatego że będziemy gościć kilka tysięcy najważniejszych osób na świecie zajmujących się problematyką funkcjonowania internetu, wolności słowa w internecie, wszystkich problemów a także korzyści, które internet ze sobą niesie – ocenia Marek Zagórski, minister cyfryzacji i dodaje, że jest to dowód uznania dla aktywności Polski w tym obszarze, a także dla krajowych forów IGF, które od kilku lat organizowane są wspólnie z NASK.

Krajowe wydarzenia w ramach Internet Governance Forum (IGF Polska - Forum Cyfrowego Rozwoju) to inicjatywa, której celem od 2016 roku jest stworzenie platformy do podejmowania dialogu nad różnymi aspektami zarządzania internetem, kształtowania jego przyszłości i sposobu funkcjonowania. 

Kulminacyjnym momentem działalności IGF Polska jest doroczna konferencja Forum Zarządzania Internetem. W tym roku odbędzie się 9 grudnia w Warszawie po raz kolejny pod hasłem „Sprawdź, kto rządzi internetem”. 

 - Tegoroczne Forum jest znakomitą okazją do poważnej debaty z najważniejszymi i najbardziej wpływowymi reprezentantami społeczności internetowej w Polsce na temat funkcjonowania internetu, a także do kontynuowania dyskusji zapoczątkowanej w ubiegłych latach – informuje organizator Komitet Sterujący IGF Polska, w skład którego wchodzą przedstawiciele pięciu grup interesariuszy. 

Na uczestników warszawskiego Forum czekają m.in. warsztaty na temat zrównoważonych polityk cyfrowych, internetu rzeczy i kompetencji przyszłości, organizowane przez szerokie spektrum podmiotów, w tym Państwowy Instytut Badawczy NASK, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wydarzenie zamykające IGF 2019 w Berlinie odbędzie się po oficjalnym zakończeniu obrad 29 listopada.