Nowy Dyrektor NASK PIB

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał dziś dra inż. Kamila Sitarskiego na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

- NASK jest instytucją, która realizuje strategiczne projekty w cyfryzacji Polski i kluczowe zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Życzę Panu Dyrektorowi wielu sukcesów w wypełnianiu misji NASK. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie naukowe i menedżerskie Pana Dyrektora przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Instytutu – powiedział podczas wręczania nominacji minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Minister Marek Zagórski podziękował również dotychczasowemu dyrektorowi dr hab. Jackowi Leśkowowi za ponadroczną pracę na stanowisku dyrektora NASK.

- Nominację na stanowisko dyrektora NASK, który pełni wiele istotnych zadań publicznych, przyjmuję z ogromną satysfakcją i jednocześnie przekonaniem, że będziemy wspólnie intensywnie pracować na dalszy rozwój organizacji – mówi nowy dyrektor NASK dr inż. Kamil Sitarski

 

Informacja biograficzna:

Dyrektor NASK PIB dr inż. Kamil Sitarski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalizacja: zarządzanie wiedzą. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na specjalności „Systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Dr inż. Kamil Sitarski aktywnie działa na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się zagadnieniami, związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (obecnie zasiada w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Dr inż. Kamil Sitarski był prelegentem podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim. Hobby: nowe technologie, podróże, fotografia, astronomia, popularyzacja nauki, literatura XIX i XX wieku.