NASK, Policja i Europol radzą, jak bezpiecznie pracować zdalnie

Rozwój nowoczesnych technologii mającej ogromny wpływ na tworzenie nowych form komunikacji umożliwia, zwłaszcza w czasie pandemii, realizowanie czynności zawodowych poprzez pracę zdalną (zwaną również home office). Ta współczesna forma kontaktu może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Dogodne rozwiązania umożliwiające wykonywanie zadań na odległość niosą za sobą ogromne korzyści. Należy jednak pamiętać, iż praca zdalna nie jest pozbawiona zagrożeń, zwłaszcza jeśli wykorzystujemy sieć Internet. Wszystkie instytucje, korzystające z pracy w systemie zdalnym, powinny podjąć działania ograniczające zagrożenia, których możemy stać się ofiarami. Wśród zaleceń specjalistów jest prawidłowe przygotowanie infrastruktury dla pracowników, a także ustalenie bezpiecznych procedur, zapewniających przekazywanie informacji w obrębie firmy w sposób sprawny i wiarygodny.

 

Ścisła współpraca NASK, Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji,  oraz Europol-u* zaowocowała kolejną kampanią na rzecz przypomnienia oraz zwrócenia uwagi na wyzwania oraz zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Eksperci przygotowali zalecenia dla pracowników i dla pracodawców, dotyczące m.in. przygotowania sprzętu, sposobów komunikacji i zdalnego dostępu dla poufnych danych firmy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i udostępniania ich dalej.

 

Ponadto w związku z zagrożeniem, jakim mogą być w okresie pandemii zmanipulowane i fałszywe informacje, rozpowszechniane w mediach społecznościowych, NASK zorganizował kampanię, przedstawiającą w prosty sposób jak  działać na rzecz ograniczenia zjawiska dezinformacji w sieci #OznaczDezinfo.

 

Kontakt: media@nask.pl

 

 

 

 

* EUROPOL -     Europejski Urząd Policji z siedzibą w Hadze (Królestwo Niderlandów) wspiera 27 państw członkowskich UE w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE i organizacjami międzynarodowymi.