#CyberbezpiecznySamorząd – szkolenia dla urzędników

W ramach kampanii #CyberbezpiecznySamorząd Ministerstwo Cyfryzacji i NASK uruchamiają cykl szkoleń. Webinaria przeznaczone są nie tylko dla pracowników samorządów, ale i dla osób pracujących w instytucjach czy placówkach podległych samorządom. Pierwsze szkolenie zaplanowane jest na 9. Czerwca.

Wstęp na webinaria jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować na stronie https://szkolenia.nask.pl/. Pierwsze odbędzie się w najbliższy wtorek – 9 czerwca. Kolejne – 19 i 22 czerwca.

Admin1

Najbliższe szkolenia przygotowane zostały z myślą o tzw. adminach, czyli pracownikach odpowiedzialnych w samorządach za bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Na czerwcowe szkolenia zapraszamy adminów z województw śląskiego (9 czerwca), opolskiego (19 czerwca) i mazowieckiego (22 czerwca).

Szkolenie będzie się składać z trzech modułów.

Pierwszy dotyczy przede wszystkim przepisów i stosowania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W ramach drugiego bloku eksperci NASK zaznajomią uczestników z analizą rodzajów ataków, sposobami zgłaszania incydentów, reagowania na nie oraz zasadami postępowania z nielegalnymi treściami.

Ostatni moduł zawiera wytyczne i standardy odnoszące się do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, które musi spełnić każdy urząd. Poprowadzą go specjaliści z Ministerstwa Cyfryzacji.

Praktycznie i teoretycznie

- Zachęcam do udziału w szkoleniach. To szansa na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, a tej - co pokazały incydenty bezpieczeństwa w wielu gminach - pracownicy samorządów potrzebują najbardziej - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Materiały szkoleniowe przygotowane zostały na podstawie doświadczeń z pilotażowych szkoleń, które odbyły się już w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i pomorskim. Wzięło w nich udział blisko pół tysiąca pracowników urzędów.

Szkolenia przeprowadzone były w listopadzie i w grudniu 2019 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Akademią NASK i we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

Dla wszystkich

Wkrótce, także w ramach kampanii „CyberbezpiecznySamorząd”, zaplanowano szkolenia dla wszystkich pracowników samorządów. Ich tematem będzie cyberhigiena.

W trakcie szkoleń samorządowcy poznają m.in.:

  • podstawowe porady i najlepsze praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • rekomendowane modele usług informacyjnych,
  • rekomendacje dotyczące korzystania z publicznych chmur obliczeniowych.

W webinariach wezmą udział specjaliści Ministerstwa Cyfryzacji, zespołu CSIRT NASK oraz zaproszeni eksperci, m.in. reprezentujący podmioty uczestniczące w Programie Współpracy w Cyberbezpieczeństwie.

- Odpowiednie zabezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie cyberbezpieczeństwa jest niezbędne do ich funkcjonowania. Istotne jest jednocześnie stosowanie podstawowych zabezpieczeń technologicznych i procedur bezpieczeństwa, jak również popularyzacja wiedzy na temat cyberzagrożeń – mówi Juliusz Brzostek, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w NASK. - Przypominamy o zgłaszaniu wszelkich niepokojących incydentów na stronie CERT Polska - dodaje.

#CyberbezpiecznySamorząd

Kampania #CyberbezpiecznySamorząd obejmuje szkolenia, warsztaty i ćwiczenia, jak i bezpośrednie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w reagowaniu na zagrożenia w sieci. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej.

- Zapraszam do aktywnego udziału w naszej kampanii, przekazywania propozycji i uwag dotyczących jej przebiegu oraz inicjatyw planowanych lokalnie, które mogą być propagowane jako najlepsze praktyki. Wspólnie twórzmy #CyberbezpiecznySamorząd – apeluje minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Propozycje można przesyłać na adres cyberJST@mc.gov.pl