Rozbitek, odkrywca, a może żeglarz? Dowiedz się, jakim typem opiekuna jesteś w cyfrowym świecie swojego dziecka

Wypełnij ankietę przygotowaną przez Radę Europy i pomóż lepiej poznać potrzeby rodziców w zakresie edukacji medialnej dzieci.

Dzieci nie rodzą się cyfrowymi obywatelami, a rodzice nie zawsze mają czas i wystarczającą wiedzę, aby im towarzyszyć w aktywnościach online i być ich przewodnikami na drodze do stawania się odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami. Zwłaszcza teraz może to być szczególnie trudne, gdy podczas pandemii COVID-19 dzieci spędzają więcej czasu online, a rodzice starają się godzić obowiązki związane ze swoją pracą i nauką dzieci.

 

Aby lepiej poznać potrzeby rodziców w zakresie edukacji medialnej dzieci Rada Europy przygotowała ankietę „Edukacja o Cyfrowym Obywatelstwie”, która adresowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 18 r.ż. Badanie to zostało przygotowane nie tylko w celu poznania ich opinii na temat Cyfrowego Obywatelstwa. Ankieta ta daje także możliwość refleksji nad tym, jak dobrze znamy aktywności online naszych dzieci, jakie zasady (i czy w ogóle) ustalamy z dziećmi w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, a także nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami edukacja naszych podopiecznych podczas pandemii COVID-19. Po przejściu przez wszystkie pytania w badaniu, uczestnik dowie się czy w cyfrowym świecie swoich dzieci jest raczej typem „rozbitka”, „odkrywcy”, czy może „żeglarza”?

Ankieta prowadzona jest wśród rodziców i opiekunów w państwach europejskich. Przygotowana została w kilku wersjach językowych. Adaptacja wersji polskiej została przygotowana przez Państwowy Instytut Badawczy NASK w porozumieniu z Radą Europy. Analiza wyników uzyskanych z ankiety ma wesprzeć Radę Europy w opracowaniu narzędzi i materiałów, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby rodziców i ich dzieci w zakresie edukacji na temat cyfrowego obywatelstwa.

Ankietę można wypełniać do 18 czerwca br. Dane zbierane w tym badaniu są anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmie ok. 10-15 min.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/VMBG8LJ?lang=pl