Nowa publikacja na temat cyberprzestrzeni w ujęciu kulturowym, pedagogicznym i prognostycznym

Internet rozwijający się od ponad trzech dekad w Polsce wymusza liczne zmiany w obszarach, takich jak kultura, pedagogika, edukacja. O analizę tych zmian, ale również o analizę obszaru badawczego jakim są nowe technologie pokusili się autorzy książki „CYBERPRZESTRZEŃ - CZŁOWIEK - EDUKACJA. Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej” pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak.

Autorzy monografii zaprezentowali szereg nurtujących problemów i zaprosili do współpracy ekspertów, pracowników naukowych, którzy omówili poszczególne obszary. Autorzy poddali dyskusji m.in. zagadnienia: sprostania wyzwaniom współczesnej edukacji podczas rewolucji cyfrowej oraz potrzeb rozwijania kreatywności i innowacyjności, nabywania nowych kompetencji, szczególnie kompetencji cyfrowych, społecznych, komunikacyjnych i międzykulturowych (Barbara Galas, Sylwia Galanciak, Zbigniew Łęski, Anna Pierzchała), sieciowego dostępu do cyfrowych otwartych zasobów edukacyjnych w kontekście przygotowania nauczycieli do rozwijania kultury medialnej (Marta Wrońska), uwarunkowań alfabetyzacji funkcjonalnej (Wojciech Walat), dydaktycznych i wychowawczych aspektów otwartej przestrzeni edukacyjnej na różnych poziomach edukacji formalnej i pozaformalnej (Małgorzata Jabłonowska, Justyna Wiśniewska, Tomasz Huk, Zbigniew Ledóchowski, Wojciech Walat, Janusz Miąso, Justyna Woźniak, Anna Weiss, Piotr Drzewiecki), a także sfery niepewności, ograniczeń, szans i zagrożeń (Beata Kuźmińska-Sołśnia, Artur Bartoszewski, Jerzy Jastrzębski, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Adam Andrzejewski, Radosława Kompowska-Marek, Tomasz Warchoł).

Profesor Maciej Tanaś, pod redakcją którego powstała ta publikacja, jest pracownikiem naukowym NASK PIB i od wielu lat zajmuje się kwestiami związanymi z pedagogiką i cyfryzacją. Te dwa obszary są dzisiaj łączone coraz częściej, jednak ich pozytywny związek nie zawsze był oczywisty. Przez długi czas postrzegano internet jako coś zagrażającego pedagogice – miejsce, w którym młodzi ludzie stykają się z niekorzystnymi zjawiskami, miejscem, od którego się uzależniają i z powodu którego tracą zainteresowanie nauką i rozwojem. Z takim spojrzeniem ma cyberprzestrzeń „dyskutuje” opisywana publikacja. Premiera książki odbyła się w październiku, kupić ją można m.in. na stronie internetowej wydawcy: https://www.impulsoficyna.com.pl/media-i-metody-komunikacji/2202-cyberprzestrzen-czlowiek-edukacja-otwarte-zasoby-edukacyjne-w-perspektywie-pedagogicznej.html