CSIRT NASK w 2020 roku: coraz więcej wyłudzeń danych i oszustw w sieci

Nasze dane logowania do poczty, banku, portalu społecznościowego czy innej usługi online – głównie na takich informacjach zależy w tej chwili internetowym przestępcom. Według obserwacji specjalistów CSIRT NASK, w porównaniu z rokiem 2019 liczba odnotowanych ataków phishingowych w Polsce wzrosła w 2020 roku o 117%.

Zjawisko phishingu to podszywanie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia loginu i hasła do jakiejś ważnej usługi, np. konta bankowego, poczty elektronicznej lub portalu społecznościowego i właśnie takich incydentów CSIRT NASK zarejestrował w minionym roku najwięcej – ponad 7,6 tys. Korzystając z możliwości, jakie daje internet, należy zachować podwyższoną czujność i przestrzegać reguł bezpieczeństwa, żeby nie stwarzać cyberprzestępcom okazji do nadużyć. Jest to istotne szczególnie w okresie pandemii, kiedy większość naszej aktywności dzieje się w sieci: praca, nauka, rozrywka, zakupy itp.

Prawie 35 tys. zgłoszeń o naruszeniach w sieci

W 2020 roku eksperci CSIRT NASK zarejestrowali ponad 34,5 tys. zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, w tym przeanalizowali ponad 10,4 tys. incydentów bezpieczeństwa. Uwagę przestępców zwróciły coraz popularniejsze urządzenia związane z Internetem Rzeczy (IoT). W tym samym czasie odnotowano niemal 6 tys. powiadomień o infekcjach tego typu urządzeń. Jednocześnie przestępcy wykorzystywali ataki przy użyciu szkodliwego oprogramowania – w ubiegłym roku było 746 takich przypadków.